HomeRynek outdoor

Vision 2020 – jaka będzie przyszłość targów OutDoor?

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, European Outdoor Group (EOG) prowadzi już od 18 miesięcy projekt polegający na przeglądzie i ocenie targów OutDoor. Projekt Vision 2020 (V2020) jest prowadzony przez niezależną grupę ekspertów. Podczas spotkania EOG Summer Meeting, które miało miejsce w niedzielę 17 czerwca, zespół V2020 przedstawił finalny raport i rekomendacje, które zostały przyjęte przez członków stowarzyszenia.

Projekt V2020 koncentruje się wokół wyznaczenia przyszłych kierunków rozwoju dla targów OutDoor – najważniejszych europejskich targów outdoorowych. Celem raportu było zrozumienie czego branża będzie wymagać w dłuższej perspektywie, biorąc pod uwagę, że – podobnie jak inne sektory rynku – przechodzi ona stopniową i ważną transformację. Grupa robocza przeprowadziła szczegółowe badania, będące połączeniem badań internetowych, bezpośrednich wywiadów z markami, wystawcami i detalistami oraz spotkań z organizatorami targów oraz innymi podmiotami zainteresowanymi. W trakcie badań zebrano setki opinii podmiotów branżowych z całej Europy, a ich wyniki bezpośrednio wpłynęły na kształt końcowego raportu.

Ten szeroko zakrojony projekt przeanalizował wszelkie oczekiwania sektora outdoorowego względem targów OutDoor. Od samego początku było jasnym, że wstępne odpowiedzi od osób konsultowanych wskazują na to, że należy poddać w wątpliwość definicję tego co jest celem targów. Ogólnie mówiąc tragi OutDoor to najważniejsza w Europie platforma biznesowa ułatwiająca działalność branży outdoorowej, która zwiększa wartość branży oraz ułatwia jej rozwój w skali globalnej. Tradycyjną rolą targów OutDoor było składanie zamówień przez dystrybutorów u producentów, jednak informacje zwrotne zebrane podczas badań wskazują, że obecnie dzieje się to w wiele mniejszym stopniu niż dawniej. Raport V2020 brał pod uwagę również szersze tematy, takie jak zmieniająca się definicja „outdooru” oraz przyszły wpływ tej zmiany na cały sektor oraz platformę targową.

Podstawowe funkcje tragów w przyszłości wciąż pozostaną kluczowymi elementami OutDoor, jednak sposób ich działania oraz inne aspekty formatu targów ulegną zmianie. Obecnie głównym zadaniem EOG jest dokończenie tego przeglądu i będzie to wymagać zaangażowania obecnych partnerów oraz innych ośrodków targowych. Stowarzyszenie planuje zakończyć ten proces na początku 2018 roku.

John Jansen, prezes EOG, komentuje:

Przyszłość tragów OutDoor to jedno z najważniejszych zagadnień spośród tych, którymi EOG zajmowała się w ostatnich latach. Jesteśmy dumni z sukcesu tych dynamicznych tragów w ich obecnej formie. Jednak ważnym jest by spoglądać w przyszłość, a jeśli OutDoor ma wciąż odnosić sukcesy i pozytywnie wpływać na branżę w dłuższej perspektywie, nasze targi muszą nie tylko stanowić odzwierciedlenie współczesnych zmian biznesowych i społecznych, lecz również muszą dostosowywać się do kolejnych zmian, które nieuchronnie nadejdą. Dzięki poparciu naszych członków i dokonaniu szerokich konsultacji z setkami podmiotów w Europie, grupa robocza Vision 2020 stworzyła doskonały, oparty na danych raport, który pozwoli pokierować naszymi następnymi krokami w rozwoju tragów OutDoor.

Będziemy rozwijać to doroczne wydarzenie, tak aby utrzymało swoją pozycję najważniejszego letniego spotkania branży outdoorowej w Europie. Ponadto naszym celem jest uczynienie marki OutDoor epicentrum wypracowywania wpływowych koncepcji dla naszej branży w trakcie całego roku, co roku. Z jednej strony targi muszą dostosowywać się do szerszych zmian, które mają miejsce, a z drugiej strony platforma OutDoor stanie się aktywnym i dynamicznym kanałem, który będzie promował nowe, innowacyjne pomysły, które pomogą europejskiemu sektorowi outdoorowemu osiągnąć trwały i zrównoważony sukces w globalnym kontekście.

Źródło: EOG

 

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0