HomePraca

Oferta pracy LARIX: Specjalista ds. Digital Marketingu

LARIX Sp. Jawna to przedsiębiorstwo o ugruntowanej pozycji rynkowej, działające od ponad 25 lat w branży outdoorowo-sportowej. Firma jest wyłącznym dystrybutorem na terenie Polski marek takich jak: Uvex, Odlo, Reusch, Meindl, K2, BCA, Silvini, Killtec, Protest, Sea To Summit, Camelbak, Reima, oraz właścicielem marki Viking. Aktualnie firma poszukuje pracownika na stanowisko: Specjalista ds. Digital Marketingu.

Miejsce pracy:

 • Buczkowice (koło Bielska-Białej)

Poszukujemy osoby, która wesprze nasz zespół w świadomym budowaniu obecności marki VIKING w digitalu i pomoże znajdować odpowiedzi, jak globalnie wzmacniać relacje marki z użytkownikami.

Jeśli

 • posiadasz minimum 2 lat doświadczenia w pracy w obszarze digital marketingu i/lub mediów społecznościowych,
 • marketing internetowy i szeroko rozumiana komunikacja konsumencka to Twój żywioł,
 • pojęcia takie, jak: omnichannel, marketing automation, predykcja, nie są Ci obce,
 • potrafisz współtworzyć rozwiązania strategiczne i realizować je w obszarze digital,
 • masz doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu kanałów social media,
 • potrafisz zaproponować strategię działania i tworzyć treści, łącznie z robieniem zdjęć, relacji i kręceniem „stories”,
 • sprawnie posługujesz się narzędziami analitycznymi, w szczególności potrafisz budować zasięgi i mierzyć efekty kampanii,
 • wiesz, jak budować dobre relacje z influencerami,
 • piszesz teksty po polsku i angielsku…

To nasza oferta jest dla Ciebie…

Główne zadania w Twoim obszarze działania to:

 • Nadzór nad obecnością marki we wszystkich kanałach online.
 • Współtworzenie strategii obecności marki w obszarze digital marketingu z naciskiem na media społecznościowe.
 • Planowanie i realizacja budżetów oraz harmonogramów działań, monitorowaniem efektów.
 • Bieżąca analiza wyników i trendów oraz podejmowanie odpowiednich działań optymalizacyjnych w poszczególnych kanałach online.
 • Prowadzenie budżetu, bieżący monitoring i weryfikacja kosztów.
 • Dobra znajomość narzędzi i kanałów social media.
 • Znajomość trendów i aktualna wiedza na temat zmieniającej się rzeczywistości social media.
 • Umiejętność tworzenia kreatywnego i angażującego kontentu.
 • Znajomość podstawowych zasad storytellingu.
 • umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole.

Firma oferuje:

 • Rzeczywisty wpływ  na rozwój i rozpoznawalność marki.
 • Atrakcyjne wynagrodzenie.
 • Ciekawą i pełną wyzwań pracę w kreacyjnym i dynamicznym Zespole.

Kontakt do aplikowania:

***

WYMAGANE DOKUMENTY:

CV (zgodnie z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV i liście motywacyjnym.

W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Larix Spółka Jawna prosimy o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Larix Spółka Jawna przez okres najbliższych 12 miesięcy.

Oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycjach 2. i 3. mogą być zawarte w dokumencie CV w następujący sposób:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV w aktualnym procesie rekrutacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Larix Spółka Jawna przez okres najbliższych 12 miesięcy.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest firma LARIX Sp. Jawna z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Orzeszkowej 40, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS:  0000072555, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd  Rejonowy w Bielsku-Białej, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP: 547-19-48-356 REGON: 072740844

Inspektor ochrony danych osobowych

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez firmę LARIX Sp. Jawna uprzejmie prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: ado@larix.com.pl.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1  będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Larix Spółka Jawna będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa odrębna zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);

2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

4Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Odbiorcy danych osobowych

Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji w zakresie procesu rekrutacji, dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania w drodze umowy powierzenia firmom pośredniczącym w rekrutacji pracowników.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe przetwarzane są do momentu ustania celu, dla którego zostały zebrane lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

Prawa osób, których dane dotyczą

Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Ogłoszenie firmy LARIX Sp. Jawna

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0