HomeRynek outdoor

Intersport: szacunkowe wyniki za rok obrotowy 2020/2021

INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie („Spółka”, „INTERSPORT”) informuje, że według wstępnych szacunków w roku obrotowym 2020/2021 tj. od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r., łączne przychody netto ze sprzedaży Spółki wyniosły 156.321 tys. zł i były niższe o 25,1% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 208.700 tys. zł).

***

W roku obrotowym 2020/2021 wg. wstępnych szacunków wyników Spółka wypracowała stratę EBITDA na poziomie -15.287 tys. zł (w  analogicznym okresie było: 192 tys. zł) i odnotowała stratę netto w wysokości -17.245 tys. zł (była: strata netto w wysokości -6.175 tys. zł).

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na przychody i wyniki finansowe Spółki w roku 2020/2021 była trwająca pandemia koronowirusa COVID-19, w efekcie której:

  1. ogłoszone w Polsce 4 lockdowny gospodarki skutkowały  czasowym zamknięciem wszystkich sklepów stacjonarnych Spółki z wyjątkiem sklepu w Zakopanem. Wszystkie 4 lockdowny swoim zakresem obejmowały łącznie okres blisko 4 miesięcy.
  2. doszło do znaczącego spadku ilości wejść klientów do sklepów INTERSPORT, w okresach kiedy były one otwarte.
  3. wprowadzono dodatkowe ograniczenia w uprawianiu rekreacji ruchowej m.in. ograniczono możliwość uprawiania narciarstwa, ograniczono korzystanie z wyciągów i bazy noclegowej, zamknięto baseny, kluby fitness, zaś w szkołach i na uczelniach wyższych wprowadzono naukę zdalną, która znacząco ograniczyła zajęcia z wychowania fizycznego.

Przedstawione powyżej wyniki finansowe mają charakter szacunkowy, a ich obliczenia zostały dokonane według aktualnej wiedzy Zarządu. Publikacja ostatecznego raportu finansowego za rok obrotowy 2020/2021 planowana jest na 23 lipca 2021 r. po zweryfikowaniu danych przez biegłego rewidenta.

Informacja prasowa

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0