HomeRynek outdoor

MSWiA ogłasza listę sankcyjną – jest na niej Go Sport

We wtorek, 26 kwietnia br., w MSWiA odbyła się konferencja prasowa poświęcona liście osób i podmiotów objętych sankcjami w związku z wojną w Ukrainie. W konferencji wzięli udział minister Mariusz Kamiński i wiceminister Maciej Wąsik. Ogłoszono na niej nazwiska rosyjskich oligarchów i podmiotów, które prowadzą interesy na terenie Polski. Jak poinformował minister Mariusz Kamiński na polskiej liście sankcyjnej znajdują się m.in.: Gazprom, który będzie objęty sankcjami w zakresie swojej działalności w ramach EUROPOL GAZ, związana z gazownictwem Novatek, PhosAgro – rosyjski potentat na rynku nawozów oraz GO SPORT, który ma swoje sklepy w wielu miejscach w Polsce.

Lista sankcyjna ogłoszona – konferencja z udziałem ministra Mariusza Kamińskiego i wiceministra Macieja Wąsika (fot. MSWiA)

Ministerstwo ogłosiło wprowadzenie kilku rodzajów sankcji.

Będziemy stosowali kilka rodzajów sankcji: zamrożenie aktywów finansowych i zasobów majątkowych firm wpisanych na listę sankcyjną. Dodatkowo wykluczenie z możliwości udziału w przetargach publicznych. W przypadku oligarchów: zakaz wjazdu do Polski – powiedział szef MSWiA. Podkreślił także, że jest to pierwsza lista sankcyjna obejmująca najpoważniejsze podmioty prowadzące interesy na terenie naszego kraju. Trwają natomiast działania służb dotyczące ujawnienia kolejnych rosyjskich podmiotów w Polsce.

Wiceminister Maciej Wąsik podkreślił, że obecnie wydanych jest 50 pierwszych decyzji, opublikowanych wczoraj w Biuletynie Informacji Publicznej MSWiA. Sankcje zaczęły obowiązywać już od dziś.

To 50 decyzji, z czego 15 dotyczy osób fizycznych, a 35 podmiotów gospodarczych – powiedział wiceszef MSWiA.

Wnioskowały trzy służby specjalne: ABW, CBA i SKW. Zgodnie z ustawą, podmiotów mogących wnioskować, jest jednak więcej. Na razie wpłynęły te pierwsze wnioski, ale wiemy, że są już następne, które będą rozpatrywane i decyzje dotyczące tych wniosków będą na bieżąco przez nas publikowane – dodał.

Wiceszef MSWiA podkreślił także, że za łamanie sankcji grozi kara administracyjna w wysokości 20 mln zł. Te kary będzie nakładała Krajowa Administracja Skarbowa. Podobna dotyczy ubiegania się o zamówienia publiczne podmiotu objętego zakazem. Za łamanie sankcji czy próbę ich obchodzenia przewidziane są także kary z kodeksu karnego.

Podmioty, które znalazły się na liście sankcyjnej, w dużym stopniu finansowały Federację Rosyjską. 18 największych podmiotów gospodarczych w ciągu ostatnich 2 lat przetransferowało ponad 6 mld zł do podmiotów funkcjonujących na terenie Rosji – powiedział wiceminister Maciej Wąsik.

***

Go Sport to sieć zarządzająca 26 placówkami w Polsce. 3 lata temu kontrolę nad firmą przejęła grupa kapitałowa Sportmaster Operations Pte. Ltd. mająca swoją siedzibę w Singapurze, prowadząca sprzedaż detaliczną i dystrybucję artykułów sportowych oraz specjalistycznego sprzętu outdoorowego w Europie Wschodniej i Azji. Sportsmaster zarządza ponad 660 sklepami w ponad 230 miastach m.in. w Rosji, Chinach, Ukrainie, Białorusi i Kazachstanie. W grupie silną pozycję mają Rosjanie, z oligarchą Nikołajem Fartuszniakiem (od kilku lat obywatelem Malty) na czele.

Na początku marca, kilka dni po atak Rosji na Ukrainę, Sportmaster postanowił wystawić Go Sport na sprzedaż.

W decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oznaczonej sygnaturą DPP-0272-1/2022 można przeczytać, że Minister postanawia:

[…]

1. wpisać GO SPORT POLSKA sp. z o.o., z siedzibą: 02-222 Warszawa, al. Jerozolimskie 179, Nr KRS 0000028260, NIP 9511861015, na listę, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy,

2. zastosować wobec podmiotu, o którym mowa w punkcie 1

a) zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych w rozumieniu rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), zwanego dalej: „rozporządzeniem 269/2014”, będących własnością, pozostających w posiadaniu, pozostających w faktycznym władaniu lub pod kontrolą podmiotu, o którym mowa w pkt 1, w pełnym zakresie,

b) zakaz udostępniania podmiotowi, o którym mowa w pkt 1 lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych w rozumieniu rozporządzenia 269/2014,

c) zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
d) wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.). [,…]

Więcej znajdziecie w treści decyzji – tutaj (plik pdf).

W środę 27 kwietnia, sieć sklepów Go Sport została zamknięta. GO Sport skomentował:

W dniu 25.04.2022 r. GO Sport Polska Sp. z o.o. została objęta sankcjami gospodarczymi, przez co od dzisiaj [27 kwietnia] do odwołania zostaje zawieszona działalność wszystkich 25 sklepów stacjonarnych oraz sklepu internetowego.

Źródło: MSWiA, dlahandlu.pl, wirtualnemedia.pl

 

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0