HomeRynek outdoor

Sierpniowe spadki w Euromarku

Euromark Polska S.A., właściciel marek Alpinus i Campus oraz sieci sklepów Planet Outdoor, opublikował
wyniki sprzedaży za sierpień 2009 roku, niestety jednostkowe wyniki
spółki są gorsze niż w roku ubiegłym.

Skonsolidowane wyniki sprzedaży netto Grupy Kapitałowej w sierpniu 2009 roku wyniosły 9.518 tysięcy złotych i były wyższe od osiągniętych w sierpniu roku ubiegłego o 11,1%. W okresie marzec-sierpień 2009 roku, skonsolidowane wyniki sprzedaży wyniosły 55.106 tysięcy złotych i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 13,5%.

Jednostkowe wyniki sprzedaży „Euromark Polska" S.A. w sierpniu 2009 roku wyniosły 6.713 tysięcy złotych i były niższe od osiągniętych w sierpniu roku ubiegłego o 7 %. W okresie marzec-sierpień 2009 roku jednostkowe wyniki sprzedaży wyniosły 34.837 tysiące złotych i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 3,7%. Gorsze sierpniowe wyniki Zarząd Euromark S.A. uzasadnia następująco:

Jednostkowa sprzedaż w tym miesiącu była niższa niż planowano przede wszystkim z powodu przyjęcia przez Zarząd bardziej zachowawczej polityki dotyczącej ryzyka kredytowego, polegającej na zredukowaniu dostaw do klientów, którzy przekroczyli wewnętrznie ustalone limity kredytowe lub zalegają z płatnościami. Zarząd ocenia, że działania te przyniosły odpowiedni skutek, jako że problem został rozwiązany, w związku z czym we wrześniu zaległości w sprzedaży zostaną nadrobione.

Źródło: Euromark S.A.

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0