HomeRynek outdoor

Oświadczenie firmy Jack Wolfskin na temat kampanii Detox prowadzonej przez Greenpeace

Greenpeace prowadzi obecnie kampanię Detox, mającą na celu wykluczenie określonych substancji chemicznych z procesu produkcji odzieży. Dotyczy to także przemysłu artykułów outdoorowych. Firma Jack Wolfskin popiera tę akcję Greenpeace i całkowicie zgadza się z założonym celem.

Głównym tematem kampanii (o której pisaliśmy tutaj – red.) są związki per- i polifluorowane (PFC), które mogą występować w produktach trwale nienasiąkających wodą i odpornych na zabrudzenia.

Greenpeace poddaje krytyce występowanie PFC w membranach oraz w nienasiąkającym wodą wykończeniu produktów. Podczas przeprowadzonych badań Greenpeace przetestował 14 kurtek outdoorowych w tym kurtkę BOYS CLOUD STREAM JACKET firmy Jack Wolfskin.

Wykryto w niej ślady PFOA (substancji należącej do grupy PFC), która może występować jako produkt uboczny w trwale nienasiąkającym wodą wykończeniu (DWR) w odzieży outdoorowej.

Firma Jack Wolfskin dostrzegła ten problem już o wiele wcześniej i dlatego zaczęła produkować wszystkie membrany z materiałów niezawierających PFC. Tym samym membrana Texapore wykonana głównie z poliuretanu nie tylko spełnia najwyższe wymagania (w odniesieniu do wytrzymałości, oddychalności oraz lekkości), lecz także jest zgodna z wymogami Greenpeace.

Już w roku 2009 rozpoczęliśmy także przestawianie produkcji nienasiąkającego wodą wykończenia na alternatywne, wolne od PFOA. Ten proces zostanie zamknięty do końca 2014 roku. Jednakże w zakresie nienasiąkającego wodą wykończenia odzieży nie możemy jeszcze zrealizować postulatu Greenpeace i całkowicie zrezygnować z użycia PFC.

Obecnie nie ma jeszcze na rynku alternatywy dla stosowanych przez nas substancji, gwarantującej uzyskanie na stałe efektu perlenia wody na powierzchni tekstyliów.

Poruszona przez Greenpeace problematyka PFC jest uzasadniona i dotyczy wielu gałęzi przemysłu. Możliwe zakresy zastosowań PFC są wielorakie: od patelni teflonowych, poprzez ciecze hydrauliczne i środki czystości, aż po nienasiąkające wodą wykończenie tekstyliów.

Zagrożenie stwarzane przez te substancje chemiczne polega przede wszystkim na tym, że nie ulegają one rozkładowi biologicznemu i gromadzą się w środowisku (zjawisko akumulacji). W procesie produkcji tekstyliów substancje PFC mogą dostać się do wód ściekowych i w dalszej kolejności także do obiegu wody. Ponieważ jednak substancje PFC są trwale związane z nienasiąkającymi wodą materiałami, wykończenie DWR stosowane w kurtkach chroniących przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi nie stanowi zagrożenia dla użytkownika.

We wrześniu bieżącego roku firma Jack Wolfskin – jako pierwsze przedsiębiorstwo z branży outdoorowej – przystąpiła do programu „Zero Discharge of Hazardous Chemicals”, będącego związkiem wielu przedsiębiorstw z branży tekstylnej, który obrał sobie za cel, by we współpracy z firmami z branży, naukowcami i dostawcami z branży przemysłu chemicznego przyspieszyć rozwój trwale nienasiąkającego wodą wykończenia odzieży z wykluczeniem PFC.

Zespół Jack Wolfskin

KOMENTARZE

WORDPRESS: 1