HomeRynek outdoorBarometr rynku outdoor

Barometr rynku: czerwiec na minusie

W czerwcu sprzedaż detaliczna wzrosła, spadło bezrobocie, jednak miesiąc ten nie był zbyt łaskawy dla branży outdoorowej. Sklepy biorące udział w naszym barometrze rynku zarejestrowały blisko 2-procentowy spadek sprzedaży.  

Czerwiec był w większości ciepłym, słonecznym miesiącem, choć zdarzały się dni pełne deszczu i chłodu. W czerwcu rozpoczęły się także szkolne i akademickie wakacje oraz sezon urlopowy. Nie pomogło to branży outdoorowej – sprzedaż sklepów biorących udział w barometrze rynku outdoor spadła o 1,7 procent względem analogicznego miesiąca w ubiegłym roku.

Od czerwca do naszego barometru dołączył kolejny sklep – Woda Góry Las z Poznania. Sklep ma pełen asortyment produktów outdoorowych, specjalizuje się także w sprzęcie dla harcerzy. W barometrze uwzględniamy jednak tylko sprzedaż sprzętu outdoorowego WGL.

Jak czytamy na stronie sklepu: Woda Góry Las to zgrany zespół aktywnych ludzi. Wędrujemy, wspinamy się, żeglujemy, a naszych rowerów nie odstawiamy nawet zimą. Sami  używamy i testujemy sprzęt w najróżniejszych warunkach, tak by nasi klienci byli zawsze zadowoleni ze swojego sprzętu. Większość z nas to harcerze  z dużym puszczańskim doświadczeniem. 


Woda Góry Las należy do stowarzyszenia Polish Outdoor Group.

Zapraszamy kolejne sklepy do udziału w barometrze rynku outdoor – im więcej danych, tym pełniejsza informacja o naszej branży. Wszystkich zainteresowanych dołączeniem do barometru lub chcących dowiedzieć się więcej na ten temat, zapraszamy do kontaktu z Piotrem Turkotem: pt@4outdoor.pl.

Obecnie w nasz barometr obejmuje wyniki sprzedaży z 15 topowych sklepów outdoorowych w Polsce: 

  • 8a.pl (Gliwice)
  • Alpin Sklep (Warszawa)
  • E-Pamir.pl (2 sklepy, Kraków, Kielce)
  • Mammut (Sklep Firmowy, Katowice)
  • sieć Skalnik (5 sklepów, Wrocław)
  • Trawers (2 sklepy, Łódź)
  • TrekkerSport (Poznań)
  • Woda Góry Las (Poznań)
  • Weld – Sklep Górski (Dąbrowa Górnicza)

INTERSPORT Polska na plusie 

Lepszy niż dla sklepów w barometrze ubiegły miesiąc okazał się dla sieci sklepów INTERSPORT Polska. Jak poinformował zarząd na działalności podstawowej prowadzonej w sieci sklepów sportowych INTERSPORT – Spółka wypracowała przychód w wysokości 17.124.000,00 zł, czyli o 6,7 proc. więcej w porównaniu do analogicznego okresu 2012 roku (było wówczas: 16.044.000,00 zł)

Nie wystąpił dodatkowy, jednorazowy przychód – w przeciwieństwie do czerwca 2012 roku, kiedy to Spółka osiągnęła dodatkowy obrót w wysokości 3.323.000,00 zł na wydzielonych 30 punktach sprzedaży zlokalizowanych na stadionach i strefach kibiców podczas turnieju EURO.

W związku z powyższym w czerwcu 2013 roku całkowite przychody Spółki wyniosły 17.124.000 zł, zaś w analogicznym okresie ubiegłego roku były na poziomie 29.367.000,00 zł. 

Sprzedaż detaliczna rośnie, bezrobocie spada

Według danych GUS, sprzedaż detaliczna w czerwcu wzrosła rok do roku o 1,8 procent. To nieco więcej niż prognozowali ekonomiści. Ich zdaniem sytuacja ekonomiczna kraju zaczyna się poprawiać, oczekiwany jest szybszy wzrost gospodarczy. Miesiąc do miesiąca sprzedaż wzrosła o 1,5 proc., a realnie wzrosła o 2,6 proc. rok do roku. 

Sprzedaż detaliczna w Polsce w pierwszym półroczu 2013 roku (źródło: GUS)Sprzedaż detaliczna w Polsce w pierwszym półroczu 2013 roku (źródło: GUS)

Na wzrost sprzedaży detalicznej w czerwcu miała przede wszystkim wpływ rosnąca sprzedaż samochodów oraz wyższe ceny paliw.

Stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła 13,2 procent, czyli była o 0,3 niższa niż w maju. Eksperci podkreślają, że mamy do czynienia nie tylko z sezonowym wzrostem zatrudnienia – kłopoty na rynku pracy przestały się pogłębiać. W Polsce wciąż jednak bez pracy pozostaje ponad 2 miliony 100 tysięcy osób.

Sytuacja w Polsce w pierwszym półroczu 2013 roku

GUS informuje, że w I półroczu 2013 roku sprzedaż detaliczna była o 0,8 proc. wyższa niż przed rokiem, na co wpłynął wzrost sprzedaży w II kwartale tego roku. 

Spośród grup o znaczącym udziale w sprzedaży detalicznej ogółem w I półroczu 2013 roku wyższy niż przeciętnie wzrost w skali roku notowano w grupach: pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach (10,4 proc.), meble, rtv, agd (5,3 proc.) oraz pojazdy samochodowe, motocykle, części (4,1 proc.). Nieznacznie wzrosła sprzedaż w grupie żywność, napoje i wyroby tytoniowe (o 0,1 proc.). Niższa niż w okresie styczeń-czerwiec ub. roku była natomiast sprzedaż m.in. w jednostkach handlujących paliwami stałymi, ciekłymi i gazowymi (o 4,8 proc.).

Dynamika sprzedaży detalicznej (źródło: GUS)Dynamika sprzedaży detalicznej (źródło: GUS)

W I półroczu przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było niższe niż przed rokiem, przy czym w II kwartale spadek był nieco głębszy niż w I kwartale.

Na koniec czerwca zarówno liczba zarejestrowanych bezrobotnych, jak i stopa bezrobocia rejestrowanego były wyższe niż przed rokiem. W okresie styczeń–czerwiec więcej osób zarejestrowano jako bezrobotne, ale odnotowano również wzrost liczby osób wykreślonych z rejestrów, w szczególności z powodu podjęcia pracy.

W I półroczu tempo wzrostu przeciętnych nominalnych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw było wolniejsze niż przed rokiem, jednak przy sukcesywnie słabnącej dynamice cen konsumpcyjnych, płace realne rosły w skali roku szybciej niż w analogicznym okresie  w 2012 roku. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w I półroczu br. wyniosło 3764,49 zł i było o 2,5 proc. wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (przed rokiem wzrost odpowiednio o 4,2 proc.). 

Poziom cen

Od stycznia do czerwca 2013 roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych rosły w skali roku w tempie poniżej dolnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego, a ich dynamika stopniowo słabła w kolejnych miesiącach. Ceny producentów zarówno w przemyśle jak i budownictwie były niższe niż w I półroczu 2012 roku.

W czerwcu ceny towarów i usług konsumpcyjnych były wyższe niż w grudniu 2012 roku (o 0,5 proc. wobec wzrostu o 2,6% przed rokiem). Wzrost cen zanotowano w większości grup towarów i usług, w tym największy – w zakresie rekreacji i kultury (o 3,6 proc.) oraz napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 3,1 proc.). Niższe niż w grudniu ub. roku były natomiast ceny m.in. łączności (o 9,6 proc.) oraz odzieży i obuwia (o 2,8 proc.). Największy wpływ na wskaźnik cen ogółem miał wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych (zwiększenie wskaźnika ogółem o 0,50 p.proc.). Spadek cen towarów i usług związanych z łącznością oraz transportem wpłynął na obniżenie wskaźnika cen ogółem. 

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych w czerwcu były niższe niż w maju o 0,3 proc. Mniej niż przed miesiącem płacono za odzież – o 1,0 proc. oraz za obuwie – o 0,3 proc. Ceny towarów i usług związanych z mieszkaniem utrzymały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed miesiącem. Podrożała energia cieplna (o 0,3 proc.). Wyższe były opłaty za usługi kanalizacyjne oraz zaopatrywanie w wodę (po 0,1 proc.). Na poziomie obserwowanym przed miesiącem utrzymały się ceny wywozu nieczystości (śmieci). Nieznacznie mniej niż w maju należało zapłacić za opał oraz gaz. Ceny energii elektrycznej nie uległy zmianie. Ceny w zakresie transportu wzrosły o 0,4 proc.

Kursy walut

Średni miesięczny kurs dolara amerykańskiego w Narodowym Banku Polskim wyniósł w czerwcu 325,12 zł/100 USD i zmniejszył się w stosunku do analogicznego miesiąca ub. roku o 5,5 proc. W porównaniu ze średnim kursem z grudnia 2012 był on wyższy  4,1 proc., a w stosunku do maja – wyższy o 1,1 proc.

Średni miesięczny kurs euro w Narodowym Banku Polskim w czerwcu ukształtował się na poziomie 428,65 zł/100 EUR i był niższy o 0,5 proc. niż rok wcześniej. W stosunku do średniego kursu z grudnia 2012 roku był on wyższy o 4,7 proc., a w porównaniu z majem wzrósł o 2,7 proc.

Średni miesięczny kurs franka szwajcarskiego w Narodowym Banku Polskim w czerwcu wyniósł 347,75 zł/100 CHF, tj. o 3,0 proc. mniej niż przed rokiem. W porównaniu ze średnim kursem w grudniu ub. roku był on wyższy o 2,7 proc., a w stosunku do maja wzrósł o 3,3 proc.

Źródło: GUS, INTERSPORT Polska

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0