HomeRynek outdoor

Koronawirus: współpraca branży outdoor w obliczu pandemii COVID-19 – list prezesa EOG Marka Helda

Prezes European Outdoor Group Mark Held ogłosił list otwarty do branży outdoor. Wzywa w nim do działań mających zminimalizować kryzys spowodowany epidemią koronawirusa Covid-19. Apeluje aby było one zgodne z najwyższymi standardami zrównoważonego rozwoju, a także etyki biznesu. Wskazuje również, że kluczem do przetrwania i dalszego rozwoju branży outdoor jest współpraca i wspólne poszukiwanie najlepszych rozwiązań dla całego outdoorowego ekosystemu.

Prezes European Outdoor Group – Mark Held (fot. EOG)

Prezes European Outdoor Group Mark Held:

Branża Outdoor jest bardzo ważnym składnikiem światowego sektora dóbr sportowych. Wyrosła ona z głębokiej ludzkiej potrzeby życia blisko natury i doświadczania alpejskiej przyrody.

Początków naszej branży oraz samego European Outdoor Group trzeba szukać w indywidualnym entuzjazmie przedsiębiorców, którzy dzielili podobny zestaw wartości. To podwaliny, które doprowadziły do stanu w jakim znajduje się obecnie nasza branża – stale rozwijająca się, promująca i ułatwiająca nawiązywanie związków człowieka z naturą. Warto podkreślić, że w swoich początkach, grupa konkurujących ze sobą podmiotów, dzieliła przywiązanie do pryncypiów, takich jak kooperacja i współpraca, które wciąż mogą dostarczać nie tylko wzajemnych korzyści, ale również stać się, zwłaszcza w obecnych czasach, warunkiem koniecznym dla przetrwania i dalszego rozwoju naszej branży. W takich sprawach jak zrównoważony rozwój, wiarygodne informacje z rynku, branżowe eventy,  targi i inne, wspólne działania mogą wnieść wiele pozytywów dla wszystkich uczestników rynku, a także wpłynąć na dalszy jego rozwój. Te starania służą także wyrażeniu życzliwości oraz wzmocnieniu pozytywnych związków z naszymi klientami.

Wraz z epidemią i kryzysem zdrowotnym spowodowanym przez Covid-19, zdajemy sobie sprawę, bardziej niż kiedykolwiek, że koniecznym jest podtrzymywanie oraz podążanie za naszymi podstawowymi zasadami współpracy, stojącymi ponad wymogami konkurencyjności. W tych nie mających precedensu czasach, EOG stara się wspierać i chronić segment retail’u, a także dostarczać rad i wskazówek, które właśnie teraz mogą stać się standardem, zapewniającym jedność w branży.

Nasz segment rynku to złożony ekosystem, w którego skład wchodzą firmy i marki zajmujące się dostawą surowców, sprzedażą, dystrybucją, usługami logistycznymi etc. Jeśli któryś z tych składników rozpadnie się całkowicie, wtedy ucierpi cały system. Jeśli chcemy w tym trudnym czasie chronić obecny łańcuch dostaw oraz zwracać szczególną uwagę na specjalistyczne sklepy outdoorowe, to, jak nigdy dotąd, niezwykle potrzebne jest długoterminowe partnerstwo i wsparcie.

W obliczu kryzysu spowodowanego Covid-19 stoimy na stanowisku, że najważniejszą rzeczą dla naszej branży jest współpraca. Chcemy zachęcić oraz wesprzeć wszystkich członków EOG oraz firmy nie należące do naszej organizacji, aby zasiadły do wspólnego stołu i zmierzyły się z wszystkimi problemami przed jakimi dane nam jest stanąć. Zawsze byliśmy orędownikami jedności w obrębie całej branży, a także na wszystkich jej poziomach, od łańcucha dostaw począwszy, poprzez producentów, marki, kanały dystrybucji, sprzedawców, a na naszych klientach kończąc. Jeszcze nigdy ta kwestia nie była tak ważna.

Zdajemy sobie sprawę, że nie ma prostych odpowiedzi, i co za tym idzie odradzamy podejmowanie krótkoterminowych, jednostronnych decyzji, a także prowadzenia polityki nie uwzględniającej szerszego spektrum wydarzeń. Ten globalny kryzys doświadcza wszystkich i przypisywanie winy tylko jednemu elementowi naszego ekosystemu może przynieść efekty przeciwne do zamierzonych. Najwłaściwsze powinno być zatem podjęcie szybkich działań chroniących wspólne dobro. Wzywamy wszystkie instytucje, aby patrzyły i planowały o wiele dalej niż teraźniejsza sytuacja, tak aby uniknąć konsekwencji płynących ze zniszczenia relacji oraz destabilizacji naszego ekosystemu. Zachęcamy również wszystkich uczestników rynku outdoorowego do kontynuowania działań w zgodzie z najwyższymi standardami zrównoważonego rozwoju i etyki biznesowej. Jest to szczególnie ważne w tej tak trudnej walce.

Mark Held
Prezes European Outdoor Group

***

Kilka dni temu Polish Outdoor Group przesłało do EOG oraz krajowych stowarzyszeń outdoorowych list, w którym również wskazywaliśmy na potrzebę solidarnych działań uwzględniających kryzysową sytuację w Polsce i na świecie. Treść pisma – tutaj.

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0