HomeRynek outdoor

Znamy wyniki INTERSPORT za I kwartał obrotowy 2020/2021

W dniu 27 lipca 2020 r. sieć INTERSPORT opublikowała szacunkowe wyniki po I kwartale roku obrotowego 2020/2021, w których podkreśla, że odnotowała rok do roku o 39% mniejsze koszty na każdym poziomie działalności. Przyczyniło się to do ograniczenia strat w czasie pandemii COVID-19, która pogrążyła w kryzysie wiele firm handlowych. Ww. okres był dla Spółki okresem wielkiej mobilizacji oraz wytężonej pracy ukierunkowanej na adaptację do nowych warunków i funkcjonowania w innej rzeczywistości. Zmodyfikowano w Spółce procesy i standardy działań operacyjnych oraz znacznie ograniczono koszty działalności m.in. dzięki wynegocjowanym niższym stawkom czynszów najmu i ograniczeniu kosztów osobowych. Optymalizacja wielu płaszczyzn działalności wypracowana w czasie pandemii będzie miała swoje odzwierciedlenie w poprawie wyników finansowych w nadchodzącym okresie.

Flagowy salon INTERSPORT 2.0 w centrum handlowym Westfield Arkadia w Warszawie (fot. INTERSPORT)

Spółka w I kwartale roku obrotowego 2020/2021 tj. od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020 r.:

1. Wypracowała we wszystkich kanałach sprzedaży (sklepy, e-com, hurt):

  • łączne przychody netto w wysokości 35.233 tys. zł, czyli o 28,5% niższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 49.265 tys. zł);
  • obroty netto w ujęciu LFL (tj. na bazie porównywalnych sklepów) w wysokości 18 192 tys. zł czyli o 52,8% niższe w porównaniu do analogicznego okresu – przy czym sprzedaż e-com wzrosła w tym okresie o 108,7% i stanowiła 20,5% udziału w ogólnej sprzedaży detalicznej. Szczegóły w raporcie bieżącym nr 31 z dnia 1 lipca 2020 roku.

2. Osiągnęła stratę brutto w wysokości 3.882 tys. zł (była: strata brutto 1.640 tys. zł).

3. Wypracowała EBITDA na poziomie – 2.393 tys. zł (była: EBITDA 28 tys. zł).

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19 oraz ograniczenia pracy galerii handlowych – w okresie od 1 kwietnia do 3 maja br. sklepy stacjonarne INTERSPORT były zamknięte. Po re-otwarciu sklepów tj. w okresie od 4 do 31 maja br. sprzedaż w ujęciu LFL była niższa o 35,8% r/r. , co znalazło swoje odzwierciedlenie w wynikach osiągniętych w kwietniu i maju br., które znacząco odbiegały od wyników analogicznego okresu ubiegłego roku. W czerwcu br. sprzedaż LFL była już tylko o 21,6% niższa r/r – co wpłynęło na wypracowanie dodatniej EBITDA za ten miesiąc.

Cały raport nr 32 / 2020 znajdziecie tutaj: szacunkowe wyniki za I kwartał roku obrotowego 2020/2021.

Publikacja ostatecznego raportu finansowego za I kwartał roku obrotowego 2020/2021 planowana jest 30 września 2020 r.

Źródło: INTERSPORT Polska

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0