HomeRynek outdoor

EOG bada wpływ pandemii na branżę i jej przyszłość

Stowarzyszenie europejskich marek outdoorowych European Outdoor Group przedstawiło niedawno wyniki kilku badań dotyczących wpływu pandemii na branżę. The State of Trade (SoT) mierzy rozwój sprzedaży hurtowej wewnątrz sektora, Outdoor Retail Benchmark Report bada sprzedaż detaliczną, stowarzyszenie przedstawia również wyniki tzw. ankiety końcoworocznej. Oto zbiór najnowszych danych przedstawiających wpływ koronakryzysu na branżę outdoor w 2020 r., a także oczekiwania europejskich firm odnośnie roku 2021.

Wartość rynku outdoorowego wg EOG State of Trade 2019 (oprac. EOG)

Produkcja / sprzedaż hurtowa

W pierwszej połowie 2020 r. EOG przeprowadził wewnętrzną ankietę, pytając swoich członków o opinie na temat początkowego wpływu pandemii na ich działalność. Z zebranych informacji wynika, że sprzedaż ucierpiała najsilniej w marcu i kwietniu. W kwietniu spadek wynosił 83 proc. w stosunku do sprzedaży w analogicznym miesiącu 2019 r.

Porównanie zamówień w początkowym okresie 2020 do 2019 – wpływ COVID (oprac. EOG)

W drugim półroczu nastroje w branży trochę się poprawiły. Pomimo ograniczenia produkcji, a może po części dzięki niemu, wielu członków EOG donosiło, że udało im się sprzedać wszystkie wyprodukowane dobra. W niektórych państwach rodzimych producentów wspomogły ograniczenia w podróżowaniu i wakacje spędzane w kraju.

W połowie lata 2020 r. opublikowano badanie State of Trade. Wyceniono w nim sektor outdoor w 2019 r., jego wartość wyniosła 5,8 miliardów euro. Obecnie trwa zbieranie danych za 2020 r., a kolejne wydanie SoT ukaże się w ciągu najbliższych miesięcy.

Ocena sprzedaży – porównanie 2020 do 2019 (oprac. EOG)

Sprzedaż detaliczna

Celem Outdoor Retail Benchmark Report jest ewaluacja sześciu sektorów branży w sferze handlu detalicznego. W badaniu bierze udział większość sprzedawców zrzeszonych w EOG. W 2020 r. po raz pierwszy wprowadzono raportowanie comiesięczne, co było kluczowe dla dokładnej obserwacji oddziaływania pandemii na sprzedaż.

W przypadku sprzedaży detalicznej największy spadek zaobserwowano również na początku roku, jednak pomimo pandemii europejska branża outdoor zakończyła ten rok ze wzrostem wynoszącym 3,7 proc. w stosunku do poprzedniego roku.

Zmiany obrotów w poszczególnych miesiącach 2020 porównaniu do 2019 (oprac. EOG)

Ankieta końcoworoczna

W tym badaniu członkowie EOG dzielą się swoimi spostrzeżeniami odnośnie minionego roku. W 2020 r. 66 proc. pytanych potwierdziło spadek sprzedaży hurtowej rok do roku, a 58 proc. powiedziało to samo o sprzedaży detalicznej. Najsilniej dotkniętymi kryzysem kategoriami okazały się kategorie: odzież, obuwie i bagaże podróżne. Kategorie sprzęt i akcesoria ucierpiały najmniej.

Uczestnicy rynku zauważyli zagrożenia związane z pandemią, ale również nowe możliwości. Wśród najczęściej wymienianych problemów znalazły się: zamknięcie punktów sprzedaży detalicznej, konieczność pracy zdalnej, problemy magazynowe – w niektórych przypadkach braki, w innych nadwyżki magazynowe. Wśród najczęściej wymienianych pozytywnych skutków pandemii znalazła się przyśpieszona adaptacja do wyzwań świata cyfrowego, a także ogólny wzrost zainteresowania społeczeństwa aktywnością outdoorową.

Spodziewana sprzedaż w 2021 w porównaniu do 2020 (oprac. EOG)

Członkowie EOG patrzą w przyszłość z optymizmem. 68 proc. badanych spodziewa się w tym roku wzrostu sprzedaży hurtowej na poziomie 10 proc. lub więcej, a 69 proc. prognozuje podobny wzrost w detalu.

Pauline Shepherd, szefowa badań rynkowych EOG, komentuje: „Wyniki ankiety końcoworocznej nie były zaskakujące, ale podkreśliły kluczowe obszary podlegające oddziaływaniu pandemii. Rok 2021 to czas kolejnych wyzwań, ale również możliwości rozwoju. Do tej pory branża outdoor wykazywała się sporą elastycznością, co więcej, zrodziło się przekonanie, że z kryzysu wyjdziemy silniejsi, a do naszego grona klientów dołączą nowi pasjonaci outdooru”.

Źródło: European Outdoor Group – State of Trade

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0