HomeRynek outdoor

Dołącz do badań europejskiego rynku outdoor

European Outdoor Group inicjuje swój największy jak dotąd projekt, którego celem jest określenie wielkości europejskiego rynku outdoorowego.

Projekt powstaje w ramach bezpośredniej reakcji na wyniki przeprowadzonej w tym roku ankiety, która wykazała, że brak danych na temat wielkości europejskiego rynku outdoorowego uznawany jest przez członków EOG za kwestię priorytetową – mówi Mark Held, sekretarz generalny EOG. W następstwie ankiety zarząd EOG podjął decyzję o uzupełnieniu tego braku w prosty, efektywny i poufny sposób.

Ustalono, że firmy i marki zostaną poproszone o dane sprzedażowe odnośnie danego roku kalendarzowego. Zebrane informacje zostaną podzielone na siedem kategorii produktowych (odzież sportowa, obuwie, plecaki, śpiwory, namioty, sprzęt wspinaczkowy/wysokogórski, pozostały sprzęt/akcesoria sprzętowe) i dziewiętnaście rynków (w tym także rynek polski). Firmy, które dostarczając danych wezmą udział w badaniu, otrzymają darmowo pełny raport końcowy.

Zadanie polega na dostarczeniu danych z lat 2008, 2009 i 2010. Raport obejmujący pierwsze trzy lata zostanie opublikowany w czerwcu 2011 roku. Następnie, wyniki uzyskiwane z badań przeprowadzanych w latach 2011, 2012 i 2013, będą publikowane w maju każdego następnego roku.

Informacje uzyskane od uczestników badania będą wysłane do notariusza, którego zadaniem będzie troska o poufność danych i zagwarantowanie, że informacji uzyskanych od konkretnego uczestnika nie da się połączyć z daną marką. Tak opracowane dane źródłowe zostaną przesłane do firmy prowadzącej właściwe badanie, gdzie zostaną zanalizowane i gdzie stworzony zostanie raport. Ani EOG ani partner prowadzący badania nie będzie znał dokładnego źródła z jakiego pochodzą konkretne dane. Materiały będą zbierane rocznie, w oparciu o faktury sprzedaży towarów danej marki do dystrybutorów, jak i bezpośredniej sprzedaży do detalistów w danym kraju.

Projekt jest otwarty dla wszystkich marek, nie tylko tych zrzeszonych w EOG. Wyniki będą dostarczone za darmo tylko tym uczestnikom badania, którzy dostarczą danych za trzy minione lata i minimum trzy nadchodzące – zapewniając ciągłość danych.

Kilka punktów wartych zapamiętania:

  • Dołączenie do badania jest bezpłatne.
  • Dane na temat rynku zostaną rozdystrybuowane tylko tym markom, które wezmą udział w badaniu. Jeśli marka nie przyłączy się na początku projektu, nie będzie mogła dołączyć później!
  • Dane nie będą dostępne w sprzedaży. Zatem dana marka albo weźmie udział w badaniu, albo nie otrzyma wyników badania.
  • Informacje dostarczone dla celów badania będą w 100% poufne. Zostaną one zestawione przez notariusza i dostarczone do EOG i firmy prowadzącej badanie w postaci surowych liczb pozbawionych jakiejkolwiek formy tożsamości markowej. Nikt poza notariuszem nigdy nie pozna danych odniesionych do poszczególnych marek.
  • EOG będzie oczekiwał na zgłoszenia marek do 31 grudnia. Po targach ispo zostaną podjęte ostateczne decyzje o kontynuacji programu, w zależności od tego, jak wiele marek zgodzi się wziąć udział w badaniu.
  • Arkusze zbierania danych zostaną rozesłane do końca lutego 2011 roku, z terminem zwrotu upływającym 31 marca 2011 roku. W następnych latach arkusze będą rozsyłane w styczniu a raporty będą dostarczane do uczestników przed końcem maja danego roku (w roku 2011 nastąpi to w czerwcu).

Źródło: www.europeanoutdoorgroup.com, www.sportsonesource.com

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0