HomeRynek outdoor

INTERSPORT Polska podsumowuje zmiany po pierwszym półroczu 2017 roku

30 sierpnia spółka INTERSPORT Polska opublikowała raport finansowy za I półrocze 2017 roku. To okres, w którym dokonały się największe od dekady zmiany w Spółce. 

Jak wyglądał ten trudny dla INTERSPORT Polska czas?

W dniu 16 lutego 2017 roku Spółka podpisała trójstronne porozumienie z INTERSPORT Deutschland eG oraz INTERCONTACT Beteiligungsgesellschaft mbH mające na celu uregulowanie wzajemnych zobowiązań, umożliwienie Spółce pozyskania dodatkowych funduszy – poprzez emisję akcji serii F, poprawienie wysokości i struktury kapitałów własnych – w celu dalszego rozwoju i realizacji celów strategicznych oraz dalszego rozwoju marki INTERSPORT w Polsce.

W dniu 9 marca 2017 roku Spółka zawarła z IIC – INTERSPORT International Corporation GmbH z siedzibą w Bernie umowy: 1. Umowa licencyjna INTERSPORT; 2. Umowa licencyjna na marki własne oraz 3. Umowa agencyjna w zakresie zakupów. Na podstawie zawartych Umów z IIC, INTERSPORT Polska S.A., jako licencjobiorca, uzyskała bezpośrednio od IIC: (i) wyłączne prawo do używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, chronionego znaku towarowego INTERSPORT na usługi i produkty, na które zarejestrowany został ten znak towarowy; (ii) wyłączność na importowanie, promowanie, rozpowszechnianie, reklamowanie oraz sprzedawanie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oferowanych i produkowanych przez IIC towarów i usług oznaczonych innymi zarejestrowanymi na rzecz IIC znakami towarowymi, tzw. markami własnymi INTERSPORT; (iii) wyłączne prawo do rozwijania sieci własnych sklepów sportowych, jak również sieci franczyzowej, pod znakiem INTERSPORT; (iv) prawo do nabywania towarów oznaczonych markami własnymi INTERSPORT bezpośrednio od ich producentów przy pośrednictwie agenta, jakim jest IIC. W związku z wejściem w życie w dniu 24 marca 2017 roku bezpośrednich Umów licencyjnych i Umowy Agencyjnej zawartych z IIC-INTERSPORT International Corporation GmbH, Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie wdrożenia „Nowego modelu biznesowego IPL” (RB nr 25/2017), który wpłynie na poprawę pozycji rynkowej i wyników finansowych Spółki.

W kwietniu 2017 r. Spółka zakończyła prywatną subskrypcję akcji serii F. W wyniku przeprowadzonej oferty prywatnej o wartości 17 mln zł, Spółka zawarła umowy objęcia 8.947.366 Akcji serii F. Obecnie Spółka stara się o wprowadzenie ww. akcji na giełdę. Również jeszcze w kwietniu 2017 r. Spółka dokonała zamiany banku finansującego – podpisała z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, umowę kredytową i umowę o limit wierzytelności, zastępując DNB Bank Polska SA. W maju br. Spółka podpisała stosowne aneksy do umów z dwoma pozostałymi bankami: Alior Bank S.A. oraz Bank Zachodni WBK S.A. Wszystkie te zmiany pozwoliły zwiększyć finansowanie działalności Spółki.

Przedstawiciele spółki przyznają: Za nami szereg bardzo ważnych zmian, które dały podstawy do wdrożenia „Nowego modelu biznesowego Spółki”. Przed nami dwa etapy wdrożenia nowego modelu – jesień 2017 roku jako etap realizacji pierwszych zmian oraz rok 2018 – osiągnięcie pełnego efektu zmian.

Rok 2017 jest okresem przejściowym, w którym Spółka zmienia swój model zatowarowania sklepów. W nowym modelu biznesowym sieć INTERSPORT Polska już rozpoczęła proces zamówień wysoko marżowanych marek własnych INTERSPORT bezpośrednio u producentów (bez pośrednika) – pierwsze dostawy na nowych warunkach będą realizowane od jesieni 2017 r., a pełny efekt zmian będzie widoczny od wiosny 2018 roku.

Więcej informacji TUTAJ.

Źródło: INTERSPORT Polska

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0