HomeRynek outdoor

Co słychać w europejskiej branży outdoor? Najnowsze wieści od stowarzyszenia European Outdoor Group

Stowarzyszenie European Outdoor Group zajmuje się wieloma aspektami rynku outdoorowego, starając się nie tylko reagować na bieżące problemy, ale także wyznaczać trendy przyszłości. Obecnie jednymi z kluczowych tematów dla EOG – poza zmianą miejsca targów OutDoor i badaniami rynku – są społeczna odpowiedzialność biznesu, zrównoważony rozwój w branży outdoorowej oraz kontynuacja kampanii It’s Great Out There.

Społeczna odpowiedzialność biznesu oraz zrównoważony rozwój

EOG podejmuje wiele inicjatyw w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Obecnie do głównych przedsięwzięć w tym aspekcie należą:

 • Outdoor Industry Microfibre Consortium – jest to inicjatywa prowadzona przez EOG, która przyciągnęła szereg członków stowarzyszenia i zyskała szerokie poparcie. Współpracując z zainteresowanymi stronami, konsorcjum prowadzi projekty badawcze, których celem jest dogłębne zrozumienie problemów i wyzwań stawianych przed przemysłem tekstylnym i związanych z mikrowłóknami, a następnie wypracowanie dla nich skutecznych i zrównoważonych rozwiązań. Konsorcjum odgrywa aktywną rolę w angażowaniu w ten temat ustawodawców oraz mediów, a EOG pełni w tym procesie kluczową funkcję.
 • Porozumienie całej branży dotyczące mikrocząsteczek plastiku. EOG jest sygnatariuszem tego porozumienia (zawartego 16 stycznia) pomiędzy szeregiem podmiotów z branży outdoorowej, sportowej i tekstylnej. Porozumienie stawia sobie za cel zaangażowanie w zwalczanie zjawiska uwalniania się mikroplastików podczas prania syntetycznych tekstyliów. Wszystkie zaangażowane organizacje współdziałają obecnie nad pracami badawczymi oraz współpracą z Komisją Europejską, której celem jest wpływ na ustawodawstwo europejskie w kwestiach wykorzystania poliestru.
 • Zaangażowanie większej ilości środków członkowskich i publicznych. Dzięki nawiązaniu współpracy z ważnymi partnerami, EOG stworzyła i wciąż poszerza bibliotekę dokumentów, które zapewniają dostęp do istotnych i aktualnych informacji na temat zasad zrównoważonego rozwoju przestrzeganych podczas wytwarzania produktów outdoorowych:
  • Przewodnik na temat Recyklingowanego Puchu (Recycled Down Guide) został ukończony i jest dostępny TUTAJ.
  • Przewodnik na temat Chemikaliów w Produkcji Tekstylnej (Chemicals in Textile Production Guide) został ukończony i jest dostępny TUTAJ.
  • Przewodnik na temat Recyklingowanej Wełny (Recycled Wool Guide) jest w opracowaniu i zostanie opublikowany w stosownym czasie.

#itsgreatoutthere

EOG wciąż rozwija koalicję It’s Great Out There – od rozpoczęcia inicjatywy podczas ISPO MUNICH 2017 przez 12 Członków Założycieli liczba organizacji zaangażowanych wzrosła do 34, a koalicja jest obecnie oficjalnie zarejestrowana jako Międzynarodowe Stowarzyszenie Non-Profit z siedzibą w Brukseli.

Plany koalicji na 2018 r. zawierają:

 • Stałą współpracę z Komisją Europejską jako z kluczowym partnerem przy organizacji Europejskiego Tygodnia Sportu.
 • Przydzielenie większej ilości grantów #itsgreatoutthere w celu wsparcia projektów, dzięki którym nowe osoby mogą doświadczyć outdooru.
 • Intensywna współpraca ze zbliżonymi programowo inicjatywami, których celem jest angażowanie i inspirowanie, takimi jak:
 • #GetOutside wraz z Ordnance Survey
 • #MyFirst wraz z MyOutdoors oraz innymi mediami i partnerami
 • Przygotowanie nowej kolekcji zdjęć #itsgreatoutthere na Unsplash.

Źródło: EOG

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0