HomeRynek outdoor

INTERSPORT Polska: odwrócenie negatywnego trendu sprzedaży

Sieć INTERSPORT Polska od momentu wdrażania „Nowego modelu biznesowego” notuje rok do roku wzrosty sprzedaży w ujęciu LFL. Spadkowy trend sprzedaży (z minus 10% w roku 2017) został odwrócony (na plus 11% w roku 2018).

W 2017 roku sieć INTERSPORT Polska S.A. („Spółka”) podpisała bezpośrednie umowy z IIC-INTERSPORT International Corporation GmbH i rozpoczęła wdrażanie „Nowego modelu biznesowego”, który stworzył duże możliwości biznesowe. Spółka uzyskała dostęp do korzystnych cen zakupu marek własnych bezpośrednio u producentów.

Z uwagi na fakt, że system zamówień wysoko marżowanych marek własnych INTERSPORT trwa od 6 do 9 miesięcy, pierwsze efekty wdrażania „Nowego modelu biznesowego” były widoczne w salonach INTERSPORT dopiero w IV kwartale 2017 roku.

Podsumowanie wyników sprzedaży ostatnich trzech kwartałów tj. od IV kwartału 2017 roku do II kwartału 2018 roku włącznie pokazało, że dzięki zmianie modelu biznesowego utrzymujący się w ubiegłym roku spadkowy trend sprzedaży (z minus 10%) został odwrócony (na plus 11%).

Sklep sieci INTERSPORT Polska (fot. INTERSPORT)

„Od pierwszego do trzeciego kwartału 2017 roku odnotowaliśmy 10-procentowy spadek sprzedaży w ujęciu LFL. Po otrzymaniu pierwszych dostaw towarów na nowych warunkach, wyrównaniu brakujących stanów towarowych oraz przeprowadzeniu skutecznej kampanii marketingowej udało nam się odwrócić spadkowy trend sprzedaży. W ostatnich 3 kwartałach, czyli od IV kwartału ubiegłego roku do II kwartału bieżącego roku – osiągnęliśmy 11-procentowy wzrost sprzedaży na bazie porównywalnych sklepów.” – mówi p. Artur Mikołajko Prezes Zarządu INTERSPORT Polska S.A.

Wiosną 2018 roku w sklepach INTERSPORT Polska pojawiły się nowe produkty z oferty marek własnych o lepiej dopasowanej strukturze cenowej do polskiego klienta. Spółka zamierza docelowo osiągnąć 20% udział tych towarów w ogólnej sprzedaży.

„Obserwując trendy na rynku, obecnie mocno wzmacniamy kanał sprzedaży e-Commerce. Potencjał sprzedaży za pośrednictwem Internetu jest olbrzymi. Potwierdza to 73% wzrost obrotów sklepu internetowego osiągnięty w II kwartale 2018 roku”. – dodaje Dariusz Urban nowy Dyrektor Działu E-Commerce.

Narastająco od stycznia do czerwca 2018 roku prowadzona przez Spółkę sprzedaż za pośrednictwem Internetu wzrosła o 46,8% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Platforma eCommerce sieci INTERSPORT gwarantuje wiele innowacyjnych funkcjonalności ułatwiających jej obsługę operacyjną oraz czyni platformę maksymalnie przyjazną dla użytkowników. Spełnia wszystkie standardy obsługi nowoczesnego klienta w modelu sprzedaży wielokanałowej i odnotowuje w ostatnim czasie znaczne wzrosty sprzedaży.

Spółka oczekuje, że podjęte działania przyniosą poprawę wyników sprzedaży już w roku 2018, a pełny efekt wprowadzonych zmian będzie widoczny od 2019 roku.

Źródło: www.intersport.pl

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0