HomeRynek outdoor

Asiatic Fiber Corporation – Azjatycka Korporacja Włókiennicza

AFC oferuje przemysłowe wyroby włókiennicze, zaawansowane technologicznie wyroby włókiennicze i inteligentne wyroby włókiennicze do stosowania w krytycznych środowiskach, takich jak pomieszczenia sterylne, ESD, ŚOI i medyczne miejsca pracy.

Profil firmy

Asiatic Fiber Corporation to tajwańska firma włókiennicza założona w 1973 roku. Jest to marka, która zobowiązuje się do tworzenia inteligentnych i coraz bardziej zaawansowanych produktów wykorzystujących funkcjonalne tekstylia. Obecnie AFC zdecydowanie posiada historycznie największy udział w rynku europejskim. Produkty AFC są również eksportowane do 62 krajów na całym świecie.

Skupiamy się na rozwoju funkcjonalnych i inteligentnych materiałów włókienniczych i jesteśmy wysoce cenieni jako najlepsi w branży. Wykorzystujemy innowacyjne włókna do inspirowania zróżnicowanych zastosowań, prowadząc świat w kierunku nieskończonych możliwości przemysłu włókienniczego, aby stworzyć czystsze, bezpieczniejsze i zdrowsze środowisko.

Więcej: www.asiatic.com.tw

***

Major Products

AFC offers industrial textiles, high-tech fiber products, and smart textiles to critical environments such as cleanroom, ESD, PPE, and medical workplaces.

Company Profile

Asiatic Fiber Corporation is a Taiwan-based textile company founded in 1973. It is a brand that commits itself to create intelligent and ever-advancing products using functional textiles. Today, AFC has firmly gained the largest market share in the European market. AFC’s products are also exported to 62 countries worldwide.

We concentrate on the development of functional and intelligent textiles and are highly regarded as the best in the industry. We use innovative fiber to inspire diversified applications, leading the world into the infinite possibilities of the textile industry, to create a cleaner, safer, and healthier environment.

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0