HomeRynek outdoor

3 sklepy 4Faces przeszły na własność INTERSPORT

Dnia 1 kwietnia br. INTERSPORT przejął prawa i obowiązki najemcy wynikające z umów najmu sklepów 4 Faces zlokalizowaych w Warszawie (Galeria Północna), Katowicach (Galeria Katowicka) i Poznaniu (CH Avenida).

4Faces – jeden z salonów marki należącej do OTCF. Od 1 kwietnia właścicielem sieci została spółka INTERSPORT (fot. OTCF)

Powyższa zmiana jest konsekwencją umowy warunkowej pomiędzy INTERSPORT a OTCF zawartej 5 marca.

Na mocy tego porozumienia 1 kwietnia nastąpiło przejęcie umów najmu sklepów multibrandowych „4 Faces”. Od tego dnia INTERSPORT przejął prawa i obowiązki najemcy wynikające z umów najmu, środki trwałe i towary znajdujące się w tych sklepach, aby następnie prowadzić w nich działalność handlową pod szyldem INTERSPORT po ponownym otwarciu galerii handlowych.

Umowa warunkowa opisuje 3 warunki jakie musiały zostać spełnione.

  1. OTCF w terminie do 20 marca 2020 roku uzyska od właścicieli sklepów, zlokalizowanych w Warszawie (Galeria Północna), Katowicach (Galeria Katowicka) i Poznaniu (Avenida), wszystkie potrzebne zgody niezbędne do prowadzenia przez INTERSPORT działalności w tych lokalizacjach, co zostanie potwierdzone stosownymi aneksami do umowy;
  2. OTCF w terminie do 20 marca 2020 roku obejmie akcje nowej emisji (serii H) i opłaci je wkładem pieniężnym w kwocie nie niższej niż 5.000.000 PLN – pod warunkiem otrzymania od INTERSPORT oferty ich objęcia (wobec faktu, że w dniu 27 lutego 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERSPORT Polska S.A. podjęło uchwałę nr 4 w sprawie nowej emisji akcji);
  3. OTCF w terminie do 20 marca 2020 roku uzyska właściwe zgody korporacyjne na zawarcie niniejszej umowy.

Sklep INTERSPORT w Galerii Krakowskiej (fot. arch. INTERSPORT Polska)

Jednocześnie zarząd INTERSPORT oczekuje, że w wyniku planowanej transakcji Spółka w nowym roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2020 roku uzyska dodatkowy przychód w kwocie około 13 mln zł, i dodatkowo zwiększy rozpoznawalność oraz zasięg terytorialny marki INTERSPORT w Polsce – co jest w interesie wszystkich akcjonariuszy. Spółka zakłada, że przejmowane sklepy będą rentowne (zgodnie z opisem w raporcie bieżącym nr 62 z dnia 23 grudnia 2019 r.) – co przyczyni się do poprawy wyniku finansowego.

Pełny komunikat dotyczący przejęcia 4Faces znajdziecie na stronach inwestor.intersport.pl.

O wynikach INTERSPORT za I kwartał 2020 przeczytacie tutaj.

Informacja prasowa INTERSPORT

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0