HomeRynek outdoor

INTERSPORT raportuje przychody za I kwartał 2020 – 18 procent niższe

Poznaliśmy wyniki spółki INTERSPORT za I kwartał 2020, który jest zarazem IV kwartałem roku obrotowego 2019/2020. Według wstępnych szacunków od 1 stycznia do 31 marca 2020 r., łączne przychody netto ze sprzedaży Spółki wyniosły 49 188 tys. zł i były mniejsze o 18 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 59 983 tys. zł) – głównie za sprawą niższych o 41 proc. obrotów odnotowanych w marcu 2020 r.

Na łączne przychody ze sprzedaży wypracowane przez Spółkę w IV kwartale roku obrotowego 2019/2020 drastycznie wpłynęła sytuacja związana z rozwojem na terenie Europy i Polski pandemii koronawirusa COVID-19, co przedstawia poniższe zestawienie dynamiki obrotów w sklepach INTERSPORT zlokalizowanych w galeriach handlowych w ujęciu rok do roku:

  • + 30 proc. – od 17-19 lutego br. wzrost sprzedaży, trwający sezon zimowy;
  • – 10 proc. – od 20-22 lutego br. załamanie sprzedaży wynikające z ograniczenia zakupów klientów rezygnujących z zimowych wyjazdów zagranicznych np. do Włoch;
  • – 33 proc. – od 24-29 lutego br. niepokojące informacje o zagrożeniu epidemicznym wpływające negatywnie na zachowania konsumenckie; ze względu na lęk i niepewną sytuację klienci ograniczali zakupy artykułów sportowych;
  • – 41 proc. – od 2-7 marca br. nasilający się z dnia na dzień spadek sprzedaży;
  • – 48 proc. – od 9-11 marca br. nasilający się z dnia na dzień spadek sprzedaży;
  • – 68 proc. – 12 marca br. pogłębienie spadku sprzedaży;
  • – 77 proc. – 13 marca br. dalsze pogłębienie spadku sprzedaży;
  • – 100 proc. – od 14 marca br. całkowity zakaz prowadzenia działalności w galeriach handlowych.

Dodatkowo w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2020 r. INTERSPORT wypracowała rok do roku:

  1. niższą o 27 proc. sprzedaż w ujęciu LFL tj. na bazie porównywalnych sklepów;
  2. mniejszą o 2 proc. sprzedaż realizowaną za pośrednictwem kanału internetowego („e-commerce”).

Więcej informacji znajdziecie na stronie inwestor.intersport.pl.

Informacja prasowa INTERSPORT

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0