HomeRynek outdoor

Trudne pół roku Euromarku

Euromark Polska S.A., właściciel marek Alpinus i Campus oraz sieci sklepów Planet Outdoor, opublikował
wyniki sprzedaży za pierwsze sześć miesięcy roku finansowego 2009/2010. Niestety jedna z największych polskich firm outdoorowych przynosi straty.

W okresie od 1 marca do 31 sierpnia Euromark Polska S.A. odnotował wzrost przychodów ze sprzedaży w stosunku do roku ubiegłego. Wyniosły one 53,1 mln zł, podczas gdy w 2008 roku 48,5 mln zł. Niestety ten wzrost sprzedaży nie przełożył się na wzrost zysków firmy. Straty Euromark w tym okresie wyniosły 5,1 mln zł!

Podstawowe wyniki Grupy Kapitałowej w pierwszej połowie roku 2009/2010Podstawowe wyniki Grupy Kapitałowej w pierwszej połowie roku 2009/2010

Poniżej przedstawiamy podsumowanie wyników finansowych zaprezentowane w sprawozdaniu Zarządu Euromark S.A.:

2.1 [..] Jak można zauważyć Grupa Kapitałowa odnotowała stratę przed opodatkowaniem w wysokości 5,1 mln zł za pierwszą połowę roku. Kwota ta zawiera wszakże jednorazowy zapis – stratę związaną ze sprzedażą spółki zależnej Eurotech, która na poziomie skonsolidowanym wyniosła 2,2 miliona zł. Po wyłączeniu tej jednorazowej straty wynik za pierwsze półrocze wynosi 2,9 mln zł straty w porównaniu z 1,5 mln zł straty w tym samym okresie roku poprzedniego. Wynik jednostkowy spółki Euromark odpowiada za większość tej straty, która powstała w wyniku wzrostu kosztów sprzedaży w nowych sklepach i braku proporcjonalnego wzrostu sprzedaży, którego Emitent oczekuje w drugiej połowie bieżącego roku obrotowego jako że sklepy usytuowane w nowych centrach handlowych uzyskają wtedy dojrzałość i zaczną realizować swój potencjał sprzedaży: patrz punkt 2.5 poniżej.

Analizując powyższe wyniki należy wziąć pod uwagę fakt, że przychody ze sprzedaży i zyski w branży outdoorowej silnie uzależnione są od czynników sezonowych. Sezon Wiosna – Lato, opisany powyżej, stanowi mniejszy udział w kontekście całego roku niż sezon Jesień – Zima który odpowiada drugiej połowie roku obrotowego firmy Euromark. W typowym roku kiedy warunki pogodowe nie odbiegającymi od normy, przychody ze sprzedaży w sezonie Wiosna – Lato wynoszą około 40% podczas gdy w sezonie Jesień – Zima 60%. Wydatki z wyłączeniem kosztów sprzedaży są takie same w całym roku obrotowym co oznacza zyski generowane w drugiej połowie roku.

2.2 Sprzedaż: przychody ze sprzedaży zwiększyły się o 4,6 mln zł w porównaniu z pierwszym półroczem poprzedniego roku. Jest to związane z włączeniem do Grupy spółki Espina-Sport, która nie była częścią Grupy w pierwszym półroczu zeszłego roku. Po odjęciu wpływów z Espiny dynamika sprzedaży pozostaje dodatnia, wykazując wzrost w wysokości 2,3 miliona zł. Główne spółki generujące przychody to Eurotech i Euromark, ze wzrostem 2,4 mln zł. Spółka Euromark Ukraina zanotowała niewielki spadek, który spowodowany był trudną sytuacją ekonomiczną na Ukrainie i dewaluacją lokalnej waluty w stosunku do złotego.

2.3 Poziom kursu waluty: funt brytyjski – złoty. W obu okresach poziom kursu waluty wyniósł następująco: 4,26 za pierwszą połowę roku 2008/2009, i 4,98 za pierwszą połowę roku 2009/10. Relacja funta do złotego sama w sobie miała poważny wpływ na każdą pozycję rachunku zysków i strat spółki zależnej Eurotech.

2.4 Marża brutto %: Marża brutto zmniejszyła się w porównywanym okresie z 44,8% w pierwszym półroczu roku obrotowego 2008/09 do 40,6% w pierwszym półroczu obecnego roku obrotowego. W tym roku w sezonie Wiosna-Lato bardzo wiele czynników miało wpływ na ten końcowy wynik. Najważniejsze z nich to:

2.4.1. W pierwszej połowie roku obrotowego wysokość sprzedaży spadła znacząco, dotknęło to cały rynek outdoorowy w pierwszym kwartale, a spowodowane było niezwykle słoneczną i ciepłą pogodą w kwietniu, która zredukowała sprzedaż w sektorze sportowo-odzieżowym w całej Europie Środkowej. W pierwszym kwartale istniały także negatywne czynniki psychologiczne wpływające na zachowanie klientów – obniżone prognozy wzrostu PKB, informacje o kryzysie ekonomicznym w Polsce, itp.

Czynniki te miały wpływ zwłaszcza na oczekiwania rynku i popyt na nowe produkty. Pieniądze były wydawane chętniej na towary przecenione. To z kolei prowadziło do wyprzedaży na rynku na bezprecedensową skalę. Wiele firm rozpoczęło wyprzedaże już na początku maja i kontynuowało przez całe lato. To wpłynęło zarówno na obroty jak i na wysokość marży, zwłaszcza w sierpniu 2009. Euromark nie zdecydował się obniżyć marży tak bardzo jak wielu innych graczy na rynku, sądząc, że mimo iż obniży to wolumen sprzedaży, jest to jedyny sposób by uniknąć poważnej redukcji marży. W rezultacie wyniki sprzedaży w Polsce nie zmieniły się w stosunku do pierwszego półrocza poprzedniego roku, natomiast zysk netto był niższy o prawie 1 mln zł. Jednakże w ostatnich miesiącach i tygodniach warunki pogodowe wróciły do normy, a informacje dotyczące kryzysu ekonomicznego stały się bardziej optymistyczne. W konsekwencji zaobserwowaliśmy znacznie lepsze wyniki sprzedaży, jako że rynek zaczął zachowywać się bardziej pewnie.

2.4.2 Umocnienie się złotówki w stosunku do dolara w czasie kiedy dokonywane były zakupy przeznaczone na sprzedaż w porównywanych dwóch pierwszych półroczach 2009/10 i 2008/09 (zakupy od listopada 2008 do lutego 2009 w porównaniu z tym samym okresem roku obrotowego 2007/8) zaowocowało wzrostem kosztów ponoszonych w PLN związanych z zakupami dokonywanymi w USD. Złożyło się to na kolejne 0.7 mln zł straty wpisanej w marżę brutto.

2.5 Koszty sprzedaży: wzrost kosztów wynikał wyłącznie z powiększenia sieci sklepów detalicznych w Polsce – zarówno sieci Planet Outdoor, jak i sklepów spółki Espina-Sport. Na koniec pierwszego półrocza poprzedniego roku funkcjonowało 17 sklepów Planet Outdoor, a w pierwszym półroczu roku obecnego – 20, w konsekwencji ilość pracowników zatrudnionych w dziale sprzedaży detalicznej wzrosła od 106 do 132 osób. Dodatkowo 4 sklepy Espiny nie były uwzględnione w skonsolidowanych wynikach za pierwsze półrocze zeszłego roku. Ponadto wzrost kosztów spowodowany był utratą wartości złotego w stosunku do walut dominujących na rynku. Wszystkie umowy najmu powierzchni handlowych wyrażone są w EUR lub USD, zatem utrata wartości złotego silnie wpłynęła na wysokość kosztów operacyjnych.

Doświadczenie spółki wskazuje, że nowy sklep potrzebuje od 6 do 15 miesięcy aby osiągnąć wynik zerowy i zacząć generować zyski.

2.6 Koszty ogólnego zarządu: Redukcja kosztów ogólnego zarządu jest wynikiem restrukturyzacji organizacyjnej Euromarku, która poprawiła wydajność we wszystkich działach spółki. Redukcja etatów (głównie w dziale marketingu) wpłynęła na koszty ogólnego zarządu w spółce dominującej.

Spółka zależna Eurotech ograniczyła koszty dzięki przeniesieniu się do mniejszego i tańszego magazynu oraz redukcji zatrudnienia pracowników nie związanych ze sprzedażą.

Źródło: Euromark S.A.

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0