HomeRynek outdoor

Świąteczny grudzień dobry dla Intersport

Sieć sklepów sportowych INTERSPORT odnotowała w grudniu wzrost przychodów ze sprzedaży o 15,1% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Narastająco, w okresie od stycznia do grudnia 2009 roku, Spółka osiągnęła przychód ze sprzedaży w wysokości 218.407 tys. zł, co stanowi wzrost o 15,7% wobec 2008 roku.

W opublikowanym 5 stycznia 2010 roku raporcie bieżącym Spółka INTERSPORT Polska S.A. poinformowała
o osiągniętych w grudniu 2009 roku przychodach ze sprzedaży, które wyniosły 30.779 tys. zł i były wyższe o 15,1% w stosunku do analogicznego okresu 2008 roku. Spółka odnotowała wówczas przychody ze sprzedaży w wysokości 26.737 tys. zł.

W ostatnim miesiącu 2009 roku, sprzedaż w sklepach INTERSPORT przebiegała zgodnie z planem. Dobry grudzień nie zdołał jednak zrekompensować niskich przychodów odnotowanych w listopadzie, który ze względu na zbyt wysokie temperatury nie sprzyjał sprzedaży asortymentu zimowego.

Narastająco, w okresie od stycznia do grudnia 2009 r. wielkość osiągniętych przychodów ze sprzedaży wyniosła 218.407 tys. zł i była wyższa o 15,7% od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku. Spółka odnotowała wówczas przychody ze sprzedaży w wysokości 188.689 tys. zł.

Rok 2009 ze względu na swoją specyfikę oraz brak stabilizacji gospodarczej był trudny do przewidzenia. Zarząd Spółki stoi na stanowisku, iż zrealizowany roczny plan sprzedaży jest zadowalający, gdyż jest gorszy zaledwie o 5% od wstępnych szacunków finansowych podanych 14 lutego ubiegłego roku. Spółka INTERSPORT Polska S.A. opublikuje
w dniu 22 marca 2010 roku pełny raport finansowy za rok 2009.

Źródło: INTERSPORT

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0