HomeRynek outdoor

Euromark wyhamował spadki

Początek roku był trudny dla wszystkich outdoorowych sprzedawców. Ten zły trend nie ominął również dużych graczy na rynku – sprzedaż Euromark Polska S.A. gwałtownie spadła w styczniu. Szczęśliwie w lutym nastąpiło delikatne odbicie.

Początek roku nie zaczął się dobrze dla spółki. Jednostkowe wyniki sprzedaży Euromark Polska S.A. w styczniu 2011 roku wyniosły 9 211 tysięcy złotych i były niższe o 33,9% od wyników osiągniętych w styczniu ubiegłego roku. Oto przyczyn, podane w raporcie Euromark:

„Powyższe wynikało głównie z wyjątkowo łagodnej aury w tym miesiącu, z umiarkowanie wysoką temperaturą i jedynie sporadycznymi opadami śniegu, podczas gdy pogoda w styczniu ubiegłego roku była wręcz odmienna. Średnia temperatura dzienna w styczniu 2011 roku była o 2°C wyższa od średniej długookresowej oraz o 4°C wyższa od średniej ubiegłorocznej.

Dodatkowo niższe wyniki sprzedaży w styczniu 2011 roku są pochodną bardzo dobrych wyników osiągniętych w grudniu 2010 roku, ponieważ większośd zakupów sezonowych została zrealizowana właśnie w tym miesiącu. Wynikało to w szczególności z faktu, iż w grudniu 2010 roku średnia temperatura powietrza była o 5°C niższa w porównaniu z rokiem poprzednim oraz o 4°C niższa niż średnia długookresowa, a opady śniegu były bardziej intensywne niż rok wcześniej.”

Euromark - luty 2011Euromark – luty 2011

Szczęśliwie w lutym przychody Euromark, porównywane do lutego 2010, wzrosły o 2,9% i wyniosły 8450 tysięcy złotych. Oby gwałtowne spadki lutego były w 2011 jedynie epizodem, który się już nie powtórzy.

Wojciech Słowakiewicz

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0