HomeRynek outdoor

Spółka INTERSPORT Polska podsumowuje 2014 rok

Według wstępnych szacunków Spółka INTERSPORT Polska w 2014 roku wypracowała przychody ze sprzedaży towarów i usług w wysokości 217.184 tys. zł, czyli na zbliżonym poziomie co w roku 2013 (było: 219.891 tys. zł).

Większa sprzedaż towarów z grup całorocznych (ok.+20 proc.) skompensowała spadek sprzedaży grup zimowych (ok.-20 proc.).

Spółka odnotowała wartość EBITDA w wysokości 5.692 tys. zł, wobec wartości EBITDA w wysokości 6.534 tys. zł w roku 2013; III. odnotowała stratę netto w wysokości 2.653 tys. zł, wobec straty netto na poziomie 1.873 tys. zł osiągniętej w roku 2013.

W roku 2014 Spółka poniosła koszty przeprowadzenia n/w działań, których efekty będą widoczne w roku następnym:

  • dokonano istotnych zmian w polityce towarowej – zwiększono procentowy udział grup całorocznych w ogólnej sprzedaży w stosunku do grup towarów zimowych. Wprowadzono zmiany w wystroju sklepów, polegające na wydzieleniu stałych, całorocznych stref do sprzedaży grup towarowych: football, running, fitness, outdoor, pływanie.  Zmniejszenie stanu towarów zimowych, w wyniku pogłębionej wyprzedaży, w 2014 roku spowodowało spadek marży o 0,4 p.p. (z 39,3% w 2013 roku do 38,9% w 2014 roku) – niemniej jednak, docelowo, zamiana grup zimowych na całoroczne spowoduje podniesienie marży procentowej;
  • zoptymalizowano powierzchnię sprzedaży salonów. Spółka ograniczyła nierentowną powierzchnię kilku sklepów i równocześnie otworzyła 3 nowe sklepy w 2014 roku, 
    w wyniku tych działań całkowita powierzchnia sprzedaży nie uległa zmianie;
  • kontynuowano program obniżania kosztów prowadzenia działalności; w 2014 roku, pomimo 3 nowych sklepów, Spółka zmniejszyła koszty działalności operacyjnej o około 740 tys. zł;
  • wdrożono strategię rozwoju e-sklepu i programu lojalnościowego dla stałych klientów.

Szczegółowy raport finansowy za rok 2014 zostanie opublikowany w dniu 20 marca 2015 roku, po zweryfikowaniu wszystkich danych przez biegłego rewidenta.

Źródło: INTERSPORT Polska

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0