HomeRynek outdoorPoradniki

Black Diamond Equipment wzywa do kontroli sprzętu!

Firma Black Diamond Equipment, Ltd. ogłasza akcję wzywającą do kontroli zakupionego sprzętu produkcji tej firmy oraz ewentualnego zwrotu sprzętu wadliwego. Wezwanie dotyczy poniższych produktów.

Black Diamond Camalots™ & Camalots™ Ultralights

Wezwanie do wycofania, po wcześniejszej inspekcji, mechanicznych kości Camalot™ oraz Camalot™ Ultralight, poniewać niektóre przyrządy mogły zostać niepoprawnie złożone podczas produkcji, co może potencjalnie skutkować obrażeniami lub śmiercią.

To wezwanie do wycofania dotyczy wszystkich rozmiarów przyrządów Camalots™ (.3 do 6), wyprodukowanych pomiędzy 18 maja 2015 r. a 9 marca 2016 r. i posiadających kody produkcyjne pomiędzy 5133 i 6067. To wezwanie do wycofania również dotyczy wszystkich rozmiarów przyrządów Camalot™ Ultralights (.4 do 4) wyprodukowanych pomiędzy 10 listopada 2015 r. a 4 marca 2016 r. i posiadających kody produkcyjne pomiędzy 5309 i 6061.

W przypadku bardzo małego odsetka przyrządów Camalot™ lub Camalot™ Ultralight osie łączące krzywki z trzonem przyrządu mogły zostać niepoprawnie zanitowane. Może to skutkować osłabieniem wytrzymałości przyrządu oraz ewentualnym rozpadnięciem podczas użytkowania.

Jak dotąd nie ma doniesień o wypadkach, jednak ze względów bezpieczeństwa konsumentów firma Black Diamond zdecydowała się ogłosić dobrowolne wezwanie do wycofania produktów po ich uprzedniej inspekcji. Jeśli jesteś posiadaczem któregokolwiek z produktów, które podlegają wezwaniu do wycofania, firma Black Diamond zaleca jego NATYCHMIASTOWE WYCOFANIE Z UŻYTKOWANIA, a następnie dokonanie inspekcji przyrządu zgodnie z poniższą procedurą. Jeśli przyrząd nie przejdzie inspekcji, prosimy o kontakt z firmą Black Diamond; wadliwe przyrządy Camalot™ lub Camalot™ Ultralight zostaną wymienione na nowe bez żadnych opłat dodatkowych.

PATRZ: CAM_inspect_all_PL

***

Przyrządy zaciskowe Index Ascenders

Wezwanie do wycofania produktów dotyczy zarówno praworęcznej (nr modelu 620003), jak i leworęcznej (nr modelu 620004) wersji przyrządów zaciskowych Index Ascenders, które zostały wyprodukowane pomiędzy 22 grudnia 2014 r. a 25 lutego 2016 r. i są oznaczone kodami produkcyjnymi pomiędzy 4356 a 6015.

W przypadku niektórych przyrządów Index Ascenders nit mocujący ząbkowany element zaciskowy do korpusu przyrządu mógł zostać nieodpowiednio wykończony. Może to spowodować odłączenie się elementu zaciskowego i doprowadzić do oderwania się przyrządu od liny. Istnieje również możliwość, że nit mocujący plastikowy bezpiecznik na kciuka również nie został odpowiednio wykończony, co zwiększa niebezpieczeństwo oderwania się przyrządu od liny.

Nie ma doniesień o wypadkach. Jednak ze względu na bezpieczeństwo naszych klientów, firma Black Diamond zdecydowała się na dobrowolne ogłoszenie wezwania do wycofania przyrządów Index Ascender, po ich uprzedniej inspekcji. Jeśli jesteś właścicielem przyrządu Index Ascender, który podlega temu wezwaniu do wycofania produktów, firma Black Diamond wzywa cię do NATYCHMIASTOWEGO ZAPRZESTANIA UŻYTKOWANIA przyrządu oraz dokonania inspekcji przyrządu zgodnie z poniższą procedurą. Jeśli przyrząd nie spełni wymagań inspekcji, prosimy o skontaktowanie się z firmą Black Diamond – dokonamy wymiany wadliwego przyrządu na nowy bez żadnych opłat dodatkowych.

PATRZ: INDEX_inspect_all_PL

***

Lonża Easy Rider i Iron Cruiser Via Ferrata

Wezwanie do wycofania produktów dotyczy zestawów Easy Rider Via Ferrata (nr produktu 620105) oraz zestawów Iron Cruiser Via Ferrata (nr produktu 620110), które zostały wyprodukowane pomiędzy 26 października 2015 r. a 18 stycznia 2016 r. i są oznaczone kodami produkcyjnymi pomiędzy 5293 a 5350. Pakiety Iron Cruiser Via Ferrata (nr produktu 620122) również podlegają temu wezwaniu.

Black Diamond, via ferrata

W przypadku niewielkiej liczby lonż via ferrata szew zabezpieczający (trzy pomarańczowe szwy łączące taśmy lonży z karabinkami) może być nieobecny, co może skutkować natychmiastowym zerwaniem się lonży po obciążeniu jej ciężarem ciała.

Nie ma doniesień o wypadkach. Jednak ze względu na bezpieczeństwo naszych klientów, firma Black Diamond zdecydowała się na dobrowolne ogłoszenie wezwania do wycofania produktów, po ich uprzedniej inspekcji. Jeśli jesteś właścicielem lonży via ferrata, która podlega temu wezwaniu do wycofania produktów, firma Black Diamond wzywa cię do NATYCHMIASTOWEGO ZAPRZESTANIA UŻYTKOWANIA lonży oraz dokonania jej inspekcji zgodnie z poniższą procedurą. Jeśli lonża nie spełni wymagań inspekcji, prosimy o skontaktowanie się z firmą Black Diamond – dokonamy wymiany wadliwej lonży na nową bez żadnych opłat dodatkowych.

PATRZ: VF_inspect_all_PL

***

W przypadku odnalezienia wadliwego produktu prosimy o skorzystanie z aplikacji on-line:

Informacja prasowa Black Diamond

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0