HomeRynek outdoor

2008 – rok inwestycji Intersport

Rok 2008 był rokiem wzmożonych inwestycji w działalności
INTERSPORT Polska. Spółka osiągnęła wzrost sprzedaży o 28% oraz
dokonała największego skoku organicznego w swoim rozwoju.

Spółka otwarła 6
salonów sprzedaży oraz oddała do użytku część biurową w swojej nowej
siedzibie w Cholerzynie (1,8 tys. m2), a także pozyskała prawie 9 milionów zł dotacji
z funduszy unijnych. Za kilka miesięcy uruchomi również Logistyczne
Centrum Nowej Generacji, które zwiększy jej przewagę konkurencyjną
wobec innych firm z branży sportowej w Polsce.

Spółka
osiągnęła w 2008 roku przychody w wysokości 188 689 tys. zł, co stanowi
wzrost o 28% w stosunku do ubiegłego roku. Zysk z działalności
operacyjnej w 2008 roku wyniósł 4 364 tys. zł i był niższy o 35% w
stosunku do poprzedniego roku, głownie z powodu niesprzyjających
warunków pogodowych w IV kwartale 2008.

Wzrost przychodów został osiągnięty w roku największego skoku
organicznego w rozwoju Spółki. Wzrost powierzchni sprzedaży w 2008 roku
był imponujący: aż o 57% w stosunku do 2007 roku. Obecnie INTERSPORT
posiada 26 salonów sprzedaży o powierzchni ponad 28 tys. m2 (patrz sieć Intersport). Tym samym
z nawiązką zrealizował założenia dotyczące planu rozwoju z lutego 2008
roku, który zakładał otwarcie 5 sklepów. Dzięki temu Spółka stała się
liderem na polskim rynku, posiadającym największą liczbę
specjalistycznych salonów sportowych.

Rok 2008 był okresem pełnym wyzwań finansowych i
organizacyjnych dla Spółki. Otwarliśmy nowe sklepy, przeprowadziliśmy
się do nowej siedziby i, co ważne, pomimo ogromnych inwestycji i
poniesionych nakładów finansowych, zamknęliśmy ubiegły rok dodatnim
wynikiem finansowym
– podsumowuje Artur Mikołajko, Prezes Zarządu. 

Źródło: Intersport

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0