HomeRynek outdoor

Pesymizm w USA

Niedobre wiadomości napływają z USA, wg badania przeprowadzonego prrzez Outdoor Industry Association (OIA) managerowie outdoorowego biznesu z coraz mniejszym optymizmem spoglądają w przyszłość.

Badanie przeprowadzone przez Outdoor Industry Association (OIA) wspólnie z Piper Jaffray Companies obejmowało firmy, których roczne przychody nie przekraczają 50 mln dolarów. W warunkach amerykańskich limit ten wyklucza większe sieci sprzedaży i dużych hurtowników. Badanie rozpoczęto dziewięć miesięcy temu, co daje obraz nastrojów i kondycji branży w kryzysie.

Rośnie niepokój

Na pytanie o stopień zaniepokojenia obecną sytuacją ekonomiczną aż 57% badanych odpowiedziało, że są „bardzo zaniepokojeni”. Podczas, gdy jeszcze wiosną tego roku procent bardzo zaniepokojonych wynosił 47%, a jesienią ubiegłego roku 37%. Największe obawy panują wśród detalistów – aż 88% jest bardzo zaniepokojonych. Znacznie spokojniejsi są hurtownicy, zaledwie 44% jest bardzo zaniepokojonych.

Perspektywa poprawy odsuwa się

W listopadzie 2008 wszyscy ankietowani oczekiwali, że w 2009 roku nastąpi wzrost sprzedaży lub przynajmniej utrzyma się ona na tym samym poziomie. Na wiosnę jedynie 53% badanych zachowywało ten optymizm. Obecnie 45% sprzedawców oczekuje wzrostów sprzedaży w 2009 roku.

Przy pytaniu o ogólną poprawę sytuacji respondenci są jeszcze bardziej pesymistyczni – 91% uważa, że poprawa nastąpi nie wcześniej niż w pierwszej połowie 2010, a aż 22% oczekuje poprawy dopiero po 2010 roku. Jeszcze jesienią 2008 aż 88% badanych oceniało, że poprawa nastąpi już jesienią 2009.

Biznes się kurczy

Jesienią 2008 roku aż ¾ respondentów oczekiwało w 2009 roku wzrostu dochodów. Wiosną już jedynie 1/3 spodziewała się utrzymania lub wzrostu dochodów, a ¼ oceniła, że ich dochody spadną znacząco. Wygląda na to, że badani byli wiosną i tak zbyt optymistyczni – obecnie jedynie 28% zakłada dochody wyższe niż w 2008 roku i jedynie 5% uważa, że ich dochody będą znacząco wyższe.

Detaliści kontra hurtownicy

Obawa o spadek dochodów wydaje się bardziej dotykać detalistów, aż 71% z nich spodziewa się spadku dochodów w 2009 roku, podczas gdy wśród hurtowników ten odsetek wynosi 47%. Liczby te są wyższe niż wiosną tego roku.

Zatrudnienie spada

Obecnie aż 40% badanych odnotowało spadek zatrudnienia (wiosną 38%). Dodatkowo z 20 do 25% wzrósł odsetek osób spodziewających się kolejnych spadków zatrudnienia w przyszłości.

Spadają zapasy

W odpowiedzi na sytuacje ekonomiczną sprzedawcy podejmują kroki w celu zredukowania zapasów. Aż 58% badanych planuje zmniejszenie stanów magazynowych w stopniu odpowiadającym wynikom wiosennym. Aż 18% chce znacząco zmniejszyć magazyny, a jedynie 12% zamierza je powiększyć. OIA ocenia, że ten trend ostrożnych zamówień może zostać odwrócony jedynie, gdy wróci optymizm konsumentów.

Warto przytoczyć konkluzję raportu:

Uważamy, że odpowiedzi respondentów ukazują realny obraz przyszłych trendów biznesowych. Cięcia kosztów i ograniczanie zapasów powinny w przyszłości zaowocować zyskami, pod warunkiem, że poziom sprzedaży utrzyma się lub wzrośnie.

Miejmy nadzieję, że objawy kryzysu w  najbogatszej gospodarce świata przeniosą się w trochę łagodniejszej formie na nasz europejski rynek.

Źródło:  Outdoor Industry Association

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0