HomeRynek outdoor

Intersport – po III kwartałach 2009 przychody Spółki zgodne z planem

INTERSPORT Polska S.A. opublikował wyniki za pierwsze trzy kwartały tego roku, choć przychody Spółki są większe niż w analogicznym okresie 2008 roku, jej zysk netto zmalał pięciokrotnie…

Intersport logo

INTERSPORT Polska S.A. to jedna z większych sieci na polskim rynku sportowym. Posiada obecnie 27 salonów sprzedaży usytuowanych w dobrych centrach handlowych. W 2008 roku Spółka otwarła 6
nowych salonów, powiększając powierzchnię sprzedaży aż o 57% w stosunku do 2007 roku (patrz 2008 – rok inwestycji Intersport). W tym roku Spółka uruchomiła kolejne dwa salony (Opole i Częstochowa), a już niebawem otworzy ponadplanowy salon w Galerii WISŁA w Płocku. Na koniec 2009 roku łączna powierzchnia sprzedaży sieci INTERSPORT w Polsce przekroczy 31 tys. m2. Równocześnie Spółka inwestuje w Centrum Logistyczne i siedzibę w Cholerzynie.

Tak znaczące inwestycje, podjęte tuż przed światowym kryzysem, który szczęśliwie w Polsce odczuliśmy jedynie jako spowolnienie gospodarcze, przełożyły się na bieżące wyniki Spółki. Przychody INTERSPORT Polska S.A.  za pierwsze trzy kwartały 2009 wzrosły o 22,1% i osiągnęły 158.316 tys. zł. Niestety równocześnie zysk netto spółki spadł z 221 tys. zł w ubiegłym roku do 44 tys. zł tym roku. Ale oddajmy głos Zarządowi Spółki, który z optymizmem patrzy na nadchodzące, najlepsze dla handlowców, świąteczne miesiące:

W III kwartale 2009 roku przychody ze sprzedaży towarów i usług wyniosły 43.816 tys. zł, co stanowi wzrost o 9,6% w stosunku do przychodów osiągniętych przez Spółkę w analogicznym okresie ubiegłego roku (39.987 tys. zł). Po trzech kwartałach 2009 roku Spółka odnotowała wzrost sprzedaży o 22,1% osiągając przychód w wysokości 158.316 tys. zł, wobec 129.648 tys. zł w analogicznym okresie 2008 roku. Opublikowane wyniki są zgodne z szacunkami Zarządu podanymi na 2009 rok.

Zysku brutto na sprzedaży w III kwartale 2009 roku wzrósł o 11,9% do wartości 17.005 tys. zł w porównaniu do 15.200 tys. zł w 2008. Każdego roku, w III kwartale, Spółka osiąga stratę ze względu na specyfikę sprzedaży. Ta sytuacja ma miejsce również w tym roku gdzie w III kwartale 2009 roku Spółka zanotowała stratę brutto w wysokości 976 tys. zł, niemniej jednak, narastająco po trzech kwartałach 2009 roku Spółka ma dodatni wynik finansowy w postaci zysku netto w wysokości 44 tys. zł.

Ze względu na sezonowość sprzedaży, która charakteryzuje działalność INTERSPORT Polska S.A.,III kwartał każdego roku jest najsłabszym okresem sprzedażowym, w którym Spółka osiąga niższe przychody i musi ograniczać straty. Przed INTERSPORT Polska S.A. IV kwartał 2009 roku czyli najważniejszy okres rozliczeniowy, który ma duży wpływ na roczne przychody ze sprzedaży oraz wynik finansowy Spółki.

Po analizie dobrych wyników sprzedaży odnotowanych w październiku 2009 roku, Zarząd stoi na stanowisku, że istnieje duże prawdopodobieństwo realizacji opublikowanych w lutym wstępnych szacunków finansowych. Zakładają one osiągnięcie przez INTERSPORT Polska S.A. wzrost przychodów ze sprzedaży o dwadzieścia dwa procent, do poziomu 230 mln zł i poprawę zysku netto w stosunku do 2008 roku.

Źródło: INTERSPORT Polska S.A.

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0