HomeRynek outdoor

Nowy Zarząd Euromark

Rada Nadzorcza powołała nowy Zarząd w Euromark Polska S.A., jednej z największych polskich firm outdoorowych, właściciela marek Alpinus i Campus.

Nowym Prezesem Zarządu został James Michael Kelly, który od 2008 roku pełnił funkcję Wiceprezesa, a jest związany ze spółką od 2005 roku. Zastąpił on dotychczasowego Prezesa, Tomasza Koska, który 18 stycznia br. złożył rezygnację z pełnienia tej funkcji.

Do nowego Zarządu dołączyli również: Agnieszka Piotrowska (pracuje w Euromark od 2001 roku, dotychczas Kierownik Działu Personalno-Administracyjnego) oraz Rafał Łysakowski (Dyrektor Finansowy Euromark od 2007 roku)- członek Zarządu.

James Michael Kelly

Lat 53. W 1981 roku uzyskał uprawnienia dyplomowanego księgowego i jest członkiem Chartered Institute of Management Accountants.

Po serii stanowisk związanych z finansami i zarządzaniem w Brytyjskich i Amerykańskich spółkach inwestycyjnych: Racal Electronics, LLoyds Abbey Life oraz Chase Manhattan Bank, został mianowany Dyrektorem Finansowym Oddziału Bankowości Detalicznej w Royal Bank of Scotland (1991), a następnie w 1996 roku Głównym Dyrektorem działu Royal Bank’s Invoice Finance. Przed przyjazdem do Polski w roku 1999, pan Kelly pełnił także funkcję Dyrektora Operacyjnego w oddziale opieki zdrowotnej Norwich Union (Aviva) w Wielkiej Brytanii. Po przybyciu do Polski zakładał, a następnie prowadził dział Ubezpieczeń na Życie Norwich Union, jako Country Manager na Polskę, najpierw dla Norwich Union, a następnie zarządzał działem sprzedaży ubezpieczeń na życie i emerytalnych w Sampo of Finland. Pan Kelly rozpoczął pracę w Euromark Polska S.A. jako konsultant, asystując w przygotowaniach do debiutu giełdowego w roku 2005. Po debiucie na GPW został Przewodniczącym Rady Nadzorczej, którą to funkcję pełnił do sierpnia 2008 r. W dniu 25 sierpnia 2008 r. Rada Nadzorcza Spółki mianowała go Wiceprezesem Zarządu Spółki.

Agnieszka Piotrowska

Lat 35, absolwentka Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Gdańskim i studiów podyplomowych z Ekonomii na Open University w Hadze, w Holandii.

Doświadczenie zawodowe: Pani Piotrowska rozpoczęła pracę w „Euromark Polska" w 2001 roku początkowo zajmując się wykonywaniem tłumaczeń i wspieraniem Zarządu, jak również Udziałowców Spółki w realizacji różnorodnych projektów i przedsięwzięć biznesowych. W roku 2004 dołączyła do Kadry Kierowniczej początkowo jako Kierownik Działu Obsługi Klienta odpowiedzialny za kompleksową realizację procesu zamówień klientów oraz obsługę posprzedażną, była osobą współodpowiedzialną za wdrożenie nowego systemu IT. W roku 2006, w trakcie przygotowań do debiutu firmy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Zarząd Spółki utworzył Dział Personalno-Administracyjny i powołał Panią Piotrowską na stanowisko Kierownika tego działu, powierzając jej odpowiedzialność za rozwój i wdrażanie polityki Spółki w tym zakresie, mającej na celu wspieranie realizacji szerszej strategii biznesowej.

Rafał Łysakowski

Lat 39, posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, absolwent Executive MBA na Uniwersytecie Maryland (rok ukończenia 2007) oraz absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego (rok ukończenia 1994).

Doświadczenie zawodowe: w latach 1993-1994 konsultant w firmie doradztwa finansowo ekonomicznego INTEXIM – znaczący klienci to BYTOM S.A., Próchnik S.A. oraz restrukturyzacja trudnych długów ówczesnego Banku PBG z siedzibą w Łodzi, w latach 1994-1995 praca na stanowisku asystenta Gł. Księgowego w firmie Michelin Polska – uczestnictwo w tworzeniu działu księgowego od podstaw, w roku 1995 praca na stanowisku samodzielnego księgowego w Coca-Cola Bottlers w Łodzi, w latach 1996 – 2002 pełnienie funkcji Dyrektora Finansowego w Carli Gry Poland, spółce córce duńskiego koncernu Carli Gry International A/S, zajmującej się produkcją i dystrybucją detaliczną wyrobów odzieżowych marek Cottonfield, Jackpot oraz Peak Performance, udział w tworzeniu spółek córek Carli Gry International na Węgrzech, w Czechach i na Litwie, w latach 2002-2007 – praca na stanowisku Dyrektora Finansowego w IC Companys Poland, spółce córce duńskiego koncernu IC Companys International A/S notowanego na Giełdzie w Kopenhadze, właściciela marek odzieżowych m.in. InWear, Part Two, Matinique, od roku 2007 Dyrektor Finansowy w „Euromark Polska" S.A.

Źródło: Euromark

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0