HomeRynek outdoor

Euromark błyszczy w kwietniu

O wynikach kwietniowej sprzedaży poinformował Euromark Polska S.A. Głównym powodem wysokich wzrostów jest – wg Spółki – bardzo dobre przyjęcie przez klientów produktów Campusa z kolekcji Wiosna/Lato 2010.

Euromark - jednostkowe wyniki sprzedaży maj 2010Euromark – jednostkowe wyniki sprzedaży maj 2010

Zgodnie z raportem opublikowanym przez Spółkę jednostkowe wyniki sprzedaży w kwietniu 2010 roku wyniosły 6.492 tysięcy złotych i były wyższe o 46,5% od wyników osiągniętych w kwietniu ubiegłego roku. Narastające jednostkowe wyniki sprzedaży osiągnięte w okresie marzec-kwiecień 2010 wyniosły 12.452 tysięcy złotych i były wyższe od wyników osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego o 38,6%.

Obecny wzrost miesięcznej sprzedaży Euromark Polska S.A. osiągnięty został dzięki bardzo dobremu przyjęciu przez klientów produktów z kolekcji Wiosna/Lato 2010. W głównej mierze poszerzona została kolekcja produktów marki CampuS poprzez zróżnicowanie kategorii produktów oraz wprowadzenie do niej nowych modeli.

Skonsolidowane wyniki sprzedaży Grupy Kapitałowej w kwietniu 2010 roku wyniosły 6.756 tysięcy złotych i były niższe od osiągniętych w kwietniu roku ubiegłego o 7.2%. Narastająco wyniki sprzedaży Grupy Kapitałowej Euromark osiągnięte w okresie marzec-kwiecień 2010 były niższe od wyników osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego o 5,5%.

Spadek sprzedaży skonsolidowanej spowodowany był głównie zamknięciem spółki zależnej Eurotech Leisure Ltd. w sierpniu 2009 roku. Wyjąwszy wpływ, jaki niosło za sobą powyższe zamknięcie, Grupa zanotowałaby wzrost sprzedaży w wysokości 44,5% w skali miesiąc do miesiąca oraz 39,8% narastająco.

Jednocześnie Emitent przypomina, iż pełna informacja nt. wyników finansowych osiągniętych w perspektywie kwartału obejmującego miesiąc kwiecieo zaprezentowana zostanie w rozszerzonym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I kwartał roku obrotowego 2010/2011, którego publikacja przewidziana jest na dzień 15 lipca 2010 r.

Przedstawione w niniejszym raporcie wskaźniki wzrostu sprzedaży za miesiąc oraz narastająco oparte są na ubiegłorocznych wynikach, które różnią się nieznacznie od tych przedstawionych w raporcie bieżącym nr 5/2009 z dnia 11 kwietnia 2009 roku z powodu późniejszych korekt księgowych.

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0