HomeRynek outdoor

Intersport: Znaczny wzrost sprzedaży i wyniku netto w I kwartale 2010

Narastająco, po I kwartale 2010 roku, Spółka INTERSPORT Polska S.A. odnotowała wzrost
przychodów ze sprzedaży towarów i usług o 16% oraz wzrost zysku netto o 51% w
porównaniu do analogicznego okresu 2009 roku.

Na dobre wyniki I kwartału wpływ miał wzrost wydajności sprzedaży
w sklepach już istniejących, konsekwentna polityka ograniczania kosztów oraz sprzyjająca
sprzedaży zimowa aura.

Przychody Spółki INTERSPORT Polska S.A. ze sprzedaży towarów i usług wyniosły w I kwartale 2010 roku 77 251 tys. zł, co stanowi wzrost o 16% w
porównaniu do I kwartału 2009 roku (66 486 tys. zł). W tym samym okresie Spółka
odnotowała wzrost zysku brutto
o 53%, który wyniósł 3 108 tys. zł wobec 2 038 tys. zł wypracowanego w I kwartale 2009 r. Zysk netto Spółki za I kwartał 2010 roku wyniósł 2 500 tys. zł i tym samym był wyższy o 51% w stosunku do analogicznego okresu 2009 roku (1 651 tys. zł).

W wyniku udanych akcji wyprzedażowych oraz lepszej koordynacji działań w systemie zamówień (m.in. dzięki nowemu magazynowi), Spółka w I kwartale 2010 roku zmniejszyła stany towarów o 23 700 tys. zł (w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2009 roku – 81 900 tys. zł), dzięki czemu poprawiła cykl rotacji zapasów.

Dobra sprzedaż w I kwartale 2010 roku spowodowała zmniejszenie stanu zobowiązań o 31 800 tys. zł (z poziomu 141 200 tys. zł na koniec 2009 r do poziomu 109 400 tys. zł na 31.03.2010 r).

W okresie ostatnich 12 miesięcy Spółka znacznie obniżyła (w wyniku otrzymanej dotacji w wysokości 9 300 tys. zł oraz spłaty własnej) stan zobowiązań długoterminowych z poziomu 41 600 tys. zł na dzień 31.03.2009 r. do kwoty 18 900 tys. zł na dzień 31.03.2010 r. co stanowi zmniejszenie o 22 700 tys. zł

Po analizie dobrych wyników sprzedaży odnotowanych w pierwszym kwartale bieżącego roku,
Zarząd stoi na stanowisku, że istnieje duże prawdopodobieństwo
realizacji  szacunków finansowych na rok
2010, które zakładają osiągnięcie przez Spółkę wzrostu przychodów ze sprzedaży o
dziewięć procent, do poziomu 238 mln zł oraz wypracowanie zysku netto na
poziomie 3,8 mln zł.

ZARZĄD INTERSPORT Polska S.A.

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0