HomeRynek outdoor

W Euromarku w czerwcu dobre nastroje

Dla Euromark Polska S.A. słoneczny czerwiec okazał się korzystny.
Spółka odnotowała wyższe o 14,1%  przychody ze sprzedaży.

Euromark - czerwiec 2010Euromark – czerwiec 2010

Jednostkowe
wyniki sprzedaży „Euromark Polska” S.A. w czerwcu 2010 roku wyniosły
6.883 tysięcy złotych i były wyższe o 14,1% od wyników osiągniętych w
czerwcu ubiegłego roku.

Narastająco jednostkowe wyniki sprzedaży osiągnięte w okresie
marzec – czerwiec 2010 roku wyniosły 25.187 tysięcy złotych i były
wyższe od wyników osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego o
18,5%.

Zarząd Spółki informuje, że dobre wyniki są
spowodowane było bardzo pozytywną reakcją klientów na produkty z
kolekcji Wiosna 2010. W głównej mierze, wpływ na powyższe miała kolekcja
marki Campus, która poszerzona została poprzez wprowadzenie nowych
kategorii produktów oraz nowych modeli.

Skonsolidowane wyniki
sprzedaży Grupy Kapitałowej w czerwcu 2010 roku wyniosły 7.189 tysięcy
złotych i były niższe od osiągniętych w czerwcu roku ubiegłego o 29,6%.
Narastająco wyniki sprzedaży Grupy Kapitałowej Euromark osiągnięte w
okresie marzec – czerwiec 2010 roku wyniosły 26.381 tysięcy złotych i
były niższe od wyników osiągniętych w analogicznym okresie roku
poprzedniego o 20,6%. Spadek skonsolidowanych przychodów spowodowany był
głównie sprzedażą przez Emitenta spółki zależnej Eurotech Leisure Ltd. w
sierpniu 2009 roku. Pomijając, dla uzyskania porównywalności, przychody
osiągnięte przez Eurotech Leisure Ltd. w przychodach skonsolidowanych
za czerwiec 2009 roku oraz za okres marzec-czerwiec ubiegłego roku,
Grupa zanotowałaby wzrost sprzedaży w wysokości 10,6% w skali miesiąc do
miesiąca oraz 17,8% wzrost sprzedaży w ujęciu za cały okres.

Źródło: Euromark

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0