HomeRynek outdoor

W maju Euromark nadal pod kreską

Ostatnie miesiące nie były dobre dla Euromark Polska S.A. i w maju znowu spółka odnotowała spadek sprzedaży w stosunku do ubiegłego roku.

Euromark - maj 2011Euromark – maj 2011

Jednostkowe wyniki sprzedaży „Euromark Polska” S.A. w maju 2011 roku wyniosły 5.652 tysięcy złotych i były niższe o 4,9% od wyników osiągniętych w maju ubiegłego roku. Narastająco, jednostkowe wyniki sprzedaży osiągnięte w okresie marzec – maj 2011 roku wyniosły 17.015 tysięcy złotych i były niższe o 7,0% od wyników osiągniętych w porównywalnym okresie ubiegłego roku. Oto opinia Zarządu z raportu okresowego:

„Majowa sprzedaż spółki dominującej we wszystkich kanałach dystrybucji osiągnęła niewielki spadek dynamiki, za wyjątkiem kanału hurtowego. W opinii Zarządu, lepsze wyniki sprzedaży za maj w kanale hurtowym (na tle pozostałych kanałów dystrybucji) wskazują, iż omawiane w raporcie bieżącym nr 10/2011 poświęconym kwietniowym wynikom sprzedaży przejściowe problemy z niewystarczającą płynnością odbiorców hurtowych zostały rozwiązane. Jednocześnie Emitent wyjaśnia, iż narastająco jednostkowe wyniki sprzedaży osiągnięte w okresie od 1 marca do 31 maja 2011 obrazują niemalże równy niewielki spadek sprzedaży we wszystkich kanałach, co z kolei wskazuje na panujące obecnie na krajowym rynku outdoorowym ogólne obniżenie popytu.”

Skonsolidowane wyniki sprzedaży Grupy Kapitałowej w maju 2011 roku wyniosły 5.968 tysięcy złotych i były niższe od osiągniętych w maju roku ubiegłego o 4,9%. Narastająco wyniki sprzedaży Grupy Kapitałowej Euromark osiągnięte w okresie marzec – maj 2011 roku wyniosły 17.954 tysięcy złotych i były niższe o 6,4% od wyników osiągniętych w porównywalnym okresie ubiegłego roku.

Źródło: Euromark Polska S.A.

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0