HomeRynek outdoor

INTERSPORT Polska: szacunkowe wyniki po III kwartale

Według wstępnych szacunków Spółka INTERSPORT Polska osiągnęła w III kwartale 2013 roku, łączną wartość przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług w wysokości 50 166 tys. zł, czyli porównywalnie jak w III kwartale 2012 roku (było: 50 331 tys. zł), stratę brutto w wysokości 1 913 tys. zł, czyli o 29 proc. mniejszą w porównaniu do III kwartału 2012 roku (strata była na poziomie: 2 692 tys. zł).

Narastająco, od stycznia do września 2013 roku, Spółka wypracowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 159 860 tys. zł, czyli o 8,8 proc. mniej w stosunku do analogicznego okresu 2012 roku (było: 175 260 tys. zł, w tym 13 323 tys. zł z dodatkowej sprzedaży licencjonowanych produktów UEFA EURO 2012).

Jednocześnie informujemy, że szczegółowy raport finansowy za III kwartał 2013 roku zostanie opublikowany w dniu 14 listopada 2013 roku.

Źródło: INTERSPORT Polska

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0