HomeRynek outdoor

INERSPORT Polska: powrót do dobrych wyników

Pierwszy raz w swojej historii, sieć INTERSPORT wypracowała zysk w II kwartale 2015 roku oraz osiągnęła najlepszy (bez zdarzeń jednorazowych) wynik finansowy po I półroczu br. 

Według wstępnych szacunków, sieć INTERSPORT Polska S.A. osiągnęła w II kwartale 2015 roku przychody netto ze sprzedaży w wysokości 55.252 tys. zł, czyli porównywalne w stosunku do  analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 55.368 tys. zł). Jednocześnie – po raz pierwszy w swojej 25-letniej historii – spółka w tym okresie wypracowała zysk brutto w wysokości 259 tys. zł, podczas gdy w analogicznych okresach ubiegłych lat zawsze odnotowywała stratę (z wyłączeniem efektu EURO w 2012 roku).

Zysk/Strata brutto

2006

2007

2008

2009

2010

2011

*2012

2013

2014

2015

2 Q

– 1 810

– 1 118

– 972

– 1 008

– 2 000

– 1 567

*1 750

-1 451

-421

259

(* z uwzględnieniem dodatkowej sprzedaży produktów UEFA EURO 2012)


Pierwszy raz w naszej historii pokazaliśmy, że w II kwartale potrafimy zarabiać. Dotychczas, ze względu na sezonowość sprzedaży artykułów sportowych, zawsze w II i III kwartale tylko ograniczaliśmy straty
 – mówi Artur Mikołajko, Prezes Zarządu INTERSPORT Polska S.A. – Zmiana polityki towarowej polegająca na zwiększeniu udziału całorocznego asortymentu w ogólnej sprzedaży oraz ograniczenie kosztów m.in. poprzez optymalizację powierzchni salonów – przynosi zamierzone efekty. Po kilku chudych latach – wracamy do osiągania dobrych wyników – kontynuuje.

Narastająco, od stycznia do czerwca 2015 roku, łączna wartość przychodów netto ze sprzedaży wyniosła 111.264 tys. zł, czyli o 3,4 proc. mniej, niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (było: 115 139 tys. zł). Pomimo niższych obrotów i równocześnie dzięki poprawie marży i obniżeniu kosztów prowadzonej działalności, szacunkowy zysk brutto w I półroczu br. wyniesie około 1.335 tys. zł, natomiast EBITDA będzie się kształtowała na poziomie około 5.587 tys. zł.

Źródło: INTERSPORT Polska

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0