HomeRynek outdoor

INTERSPORT Polska S.A. ogłosił raport roczny

INTERSPORT Polska S.A. zaprezentował wyniki finansowe za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 marca 2019 r. Wydłużony czas raportu spowodowany jest zmianą roku obrotowego. Spółka zanotowała w trwającym 15 miesięcy roku obrotowym stratę brutto na poziomie 6.048 tys. zł. Oto list Prezesa Zarządu Artura Mikołajko.

Szanowni Państwo,

Na wstępie pragnę zwrócić uwagę, że ze względu na zmianę roku obrotowego Spółki prezentowane w raporcie rocznym wyniki finansowe obejmują zakres od 1 stycznia 2018 r. do 31 marca 2019 r.

Miniony rok był dla nas ważnym okresem ze względu na przełamanie negatywnego trendu sprzedaży. Spółka zanotowała w trwającym 15 miesięcy roku obrotowym mniejszą o 4 mln zł stratę brutto (jest: -6.048 tys. zł, było: -10.236 tys. zł) i poprawiła EBITDA o ponad 4,5 mln zł w stosunku do analogicznego okresu, wypracowując dodatni wynik na poziomie 3.343 tys. zł (było: -1 335 tys. zł).

Jednocześnie osiągnięty przez Spółkę – w roku obrotowym zakończonym 31.03.2019 r. – wynik na działalności operacyjnej (EBIT) wyniósł -4.346 tys. zł i był wyższy o prawie 5 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu (było: -9.245 tys. zł). Kluczowy wpływ na poziom wyniku operacyjnego Spółki miał poziom zysku brutto ze sprzedaży, który również uległ podwyższeniu w porównaniu do analogicznego 15-miesięcznego okresu kończącego się 31.03.2018 r.

Sklep INTERSPORT w Galerii Krakowskiej (fot. arch. INTERSPORT Polska)

Pomimo zmniejszenia ilości dni handlowych – w związku z wprowadzeniem wolnych od handlu niedziel – w trwającym 15 miesięcy roku obrotowym Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 242.324 tys. zł czyli o 4,3% wyższe w porównaniu do analogicznego okresu. Zdaniem Zarządu na wzrost wartości sprzedaży w minionym roku obrotowym miały wpływ: po pierwsze: wg stanu na dzień 31.03.2019 r. odbudowany o 11.187 tys. zł stan zapasów oferowanych towarów – zwłaszcza marek własnych – dzięki czemu obroty w sklepach porównywalnych wzrosły o 3,7% w minionym roku obrotowym, po drugie: w porównaniu do analogicznego okresu wzrost o 75,9% przychodów ze sprzedaży realizowanych za pośrednictwem kanału e-Commerce.

Największą dynamikę sprzedaży odnotowaliśmy w grupach towarowych takich jak: buty sportowe, narciarstwo sprzęt/tekstylia, fitness damski, running, natomiast największe spadki sprzedaży w kategoriach: racket sport, snowboard i turystyka.

Dzięki zamknięciu nierentownych sklepów oraz podjęciu działań zwiększających efektywność prowadzonej działalności, Spółka – w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2019 r. – obniżyła poziom kosztów sprzedaży, czyli przede wszystkim kosztów sieci detalicznej, logistyki i magazynu oraz pozostałych kosztów działalności operacyjnej.

Rozpoczęliśmy również proces wdrażania koncepcji INTERSPORT 2.0. W marcu 2019 roku uruchomiliśmy nową odsłonę sklepu w Galerii Krakowskiej zbudowanego w oparciu o technologię przyszłości – według nowej koncepcji Grupy INTERSPORT – oraz otworzyliśmy w nowo powstałym centrum SILESIA OUTLET w Gliwicach swój pierwszy sklep outletowy, uruchamiając tym samym kanał sprzedaży outletowej.

Tradycyjnie już, nasze sklepy zostały zakwalifikowane do grona laureatów największego w Polsce badania satysfakcji konsumentów i otrzymały tytuł „Gwiazdy Jakości Obsługi 2019”.

Pragnę podziękować wszystkim Akcjonariuszom za zaufanie i wiarę w potencjał INTERSPORT Polska! Jestem przekonany, że tory na które wstąpiliśmy w minionym roku doprowadzą Spółkę w najbliższej perspektywie do systematycznego osiągania lepszych wyników.

Z poważaniem,

Artur Mikołajko
Prezes Zarządu
INTERSPORT Polska S.A.

Informacja prasowa INTERSPORT Polska S.A.

Więcej informacji związanych z raportem znajdziecie na stronach INTERSPORT Polska S.A.

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0