HomeRynek outdoor

Koniec roku – niepogoda dla Euromarku

Ubiegły rok dla Euromarku, tak jak dla całej branży, był fatalny. Grudniowe wyniki spółki, które mogły dać nadzieję na poprawę obrazu całego roku, niestety nadały mu jedynie jeszcze smutniejszy wyraz.

Jednostkowe wyniki sprzedaży „Euromark Polska” S.A. w  grudniu 2011 roku wyniosły 9 442 tysięcy złotych i były niższe o 40,0% od wyników osiągniętych w  grudniu ubiegłego roku. Narastająco, jednostkowe wyniki sprzedaży osiągnięte w okresie wrzesień  – grudzień 2011 roku wyniosły 34 756 tysięcy złotych i były niższe o 18,1% od wyników osiągniętych w porównywalnym okresie ubiegłego roku kalendarzowego.

 

Euromark - grudzień 2011Euromark – grudzień 2011

W raporcie Zarządu z grudnia czytamy:

 

Miesiąc grudzień 2011 roku był, w obecnym sezonie jesienno-zimowym, okresem kontynuacji (w coraz silniejszej postaci) wyjątkowo łagodnej aury, a wynikający z powyższego wpływ na sprzedaż  produktów z oferty Emitenta  uległ zwiększeniu. Na podstawie danych zebranych przez jeden z portali pogodowych dla trzech największych miast w Polsce, średnia temperatura w grudniu 2010 roku wyniosła -5,9°C, podczas gdy w grudniu 2011 roku średnia temperatura osiągnęła poziom 2,4°C, co daje różnicę aż 8,3°C.

Dodatkowym czynnikiem negatywnie wpływającym na sprzedaż produktów z kolekcji zimowej w grudniu bieżącego roku były opady deszczu, w ilości nieznacznie niższej od normy przyjętej dla tego miesiąca, co związane było z wystąpieniem wspomnianych wcześniej dodatnich temperatur powietrza.  Opady śniegu  zasadniczo  nie występowały, przy czym Emitent przypomina, iż grudzień 2010 roku obfitował w intensywne opady śniegu.

Połączenie wpływu ww. czynników przełożyło się na obniżenie poziomu grudniowej sprzedaży bieżącego roku w porównaniu do sprzedaży z grudnia 2010 roku.

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0