HomeRynek outdoor

Pozew dla Columbia Sportswear

Jak donoszą amerykańskie media, firma Innovative Sports złożyła 27 marca pozew w którym twierdzi, że Columbia Sportswear Company, a także dwie firmy z Waszyngtonu, Allyn Group i Power NCS, naruszyły zakaz ujawniania umów i przywłaszczyły liczne tajemnice handlowe należące do Innovative Sports.

Pozew stwierdza, że Innovative Sports zaprojektował i rozwinął technologię ogrzewanej odzieży i ujawnił jej wzory oraz technologiczne szczegóły firmom Columbia Sportswear oraz Power NCS podczas poufnych spotkań i relacji biznesowych objętych klauzulą poufności.

Po tych spotkaniach, jak twierdzi powód, pozwani gwałtownie zakończyli dalsze planowane relacje biznesowe, a następnie naruszyli umowę o poufności przez przekazanie technologii stronom trzecim, lub w przypadku Columbia Sportswear, produkując podgrzewane produkty wykorzystujące przywłaszczoną innowacyjną technologię opracowaną przez Innovative Sports.

Proceder leżący u podstaw pozwu obejmuje okres ponad kilku lat, pozew sądowy odnosi się jednak do aktualnie dostępnej linii Omni-Heat Electric firmy Columbia Sportswear, jak również do ogrzewanych kurtek dostępnych na rynku w 2009 roku. 

Innovations Sports domaga się rekompensaty pieniężnej między innymi za naruszenie umowy i przywłaszczenia tajemnic handlowych, a także zakazu produkcji ogrzewanej odzieży sportowej dla Columbia Sportswear.

Jak przyznał Rhon Parham z Columbia Sportswear, firma właśnie analizuje złożony pozew, wierząc jednocześnie, że jest on bezpodstawny. 

Źródła: bizjurnals.com

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0