HomeRynek outdoor

Początek roku czasem zmian dla INTERSPORT Polska

Jak wynika z miesięcznych raportów sieci sklepów INTERSPORT Polska, spółce nie wiedzie się ostatnio najlepiej. Dodatkowo od początku roku zamknięto dwa sklepy – w Warszawie i w Poznaniu. Być może przełomem będzie lutowe trójstronne porozumienie z INTERSPORT Deutschland eG („IDE”) oraz INTERCONTACT Beteiligungsgesellschaft mbH („ITC”).

Spadki przychodów

Podobnie jak w ostatnich miesiącach, tak i styczeń stał dla INTERSPORT Polska pod znakiem spadków przychodów.

Sklep INTERSPORT (fot. INTERSPORT)

Ubiegłoroczny styczeń był jednak wyjątkowy – odbywały się Mistrzostwa Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn. Spółka informuje:

Łączne przychody netto ze sprzedaży odnotowane w styczniu 2017 roku wyniosły ok. 21 997 tys. zł i były niższe o 10,7 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 24 636 tys. zł) z czego:

  • z działalności podstawowej prowadzonej w salonach INTERSPORT osiągnięto 21 997 tys. zł, czyli o 8,1 proc. mniej w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 23 938 tys. zł). Zanotowano wzrost sprzedaży w grupach zimowych oraz spadek sprzedaży w grupach całorocznych.
  • w styczniu 2017 roku nie było zdarzenia jednorazowego – w zeszłym roku z dodatkowej sprzedaży prowadzonej w dniach od 15-31 stycznia 2016 roku na halach sportowych podczas Mistrzostw EHF EURO 2016TM w Piłce Ręcznej Mężczyzn uzyskano 698 tys. zł, co stanowiło 3 proc. udziału w ogólnych obrotach Spółki za styczeń 2016 roku. Zgodnie z raportem bieżącym nr 6/2016 z dnia 11.02.2016 r. Spółka podała wpływ jednorazowego zdarzenia na wyniki stycznia 2016 – wypracowano wtedy zysk brutto w wysokości około 100 tys. zł, co stanowiło około 3 proc. udziału w ogólnym zysku brutto (łączny zysk brutto wypracowany przez Spółkę w styczniu 2016 roku wyniósł ok. 3.100 tys. zł / szacunkowy zysk brutto w styczniu 2017 bez zdarzeń jednorazowych wyniósł ok. 2.500 tys. zł).

Jak to wyglądało w 2016 roku? W minionym roku przychody względem analogicznego okresu w 2015 roku były niższe w większości miesiącach – w grudniu o 9,7 proc., w listopadzie o 10,7 proc., we wrześniu o 4,2 proc., w sierpniu o 4,1 proc., w lipcu o 5,4 proc., w czerwcu o 11,6 proc., w maju o 7,0 proc., w marcu o 15,7 proc., zaś w lutym o 6,7 proc.

Wyższe przychody spółka zarejestrowała jedynie w trzech miesiącach: w październiku o 1,6 proc., w kwietniu o 2,1 proc. oraz w styczniu o 13,5 proc.

Umowa trójstronna

W celu uregulowania wzajemnych zobowiązań oraz umożliwienia dalszego rozwoju marki INTERSPORT na terytorium Polski, w połowie lutego spółka podpisała trójstronne porozumienie z INTERSPORT Deutschland eG („IDE”) oraz INTERCONTACT Beteiligungsgesellschaft mbH („ITC”).

Przedstawiciele spółki informują na czym porozumienie ma polegać:

Planowana jest zmiana modelu zakupu towarów oznaczonych markami własnymi INTERSPORT na taki, w którym zakupy te realizowane będą bezpośrednio od INTERSPORT International Corporation z siedzibą w Bernie, w Szwajcarii – w wyniku czego oczekujemy wzrostu realizowanej marży oraz wzrostu udziału marek własnych w sprzedaży ogółem. Aby to osiągnąć, Spółka musi pozyskać dodatkowe fundusze oraz poprawić wysokość i strukturę kapitałów własnych. W związku z powyższym zostało zwołane na dzień 15 marca br. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które zadecyduje o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F. Akcje zostaną zaoferowane w drodze prywatnej subskrypcji Inwestorom wybranym przez Zarząd. 

Dodatkowo ITC i IDE zobowiązały się udzielić Spółce wsparcia w celu uzyskania od INTERSPORT International Corporation (IIC), bezpośredniej wyłącznej licencji na używanie znaku towarowego „INTERSPORT” oraz znaków towarowych dotyczących marek własnych INTERSPORT na terytorium Polski. Z chwilą wejścia w życie bezpośrednich licencji INTERSPORT, rozwiązane zostaną ze skutkiem natychmiastowym – bez dodatkowych kosztów i opłat – zawarte w 2005 roku pomiędzy Spółką a IDE Umowy Sublicencyjne.

Zamkniecie sklepu w Poznaniu

Po styczniowym zamknięciu sklepu w warszawskich Złotych Tarasach, w lutym przyszedł czas na Poznań. Po 10-letnim najmie lokalu o powierzchni 1130 m2, zlokalizowanego w centrum handlowym „Stary Browar”, spółka postanowiła nie przedłużać dalej umowy i zlikwidować poznański sklep INTERSPORT. Przedstawiciele spółki informują, że sklep od kilku lat był nierentowny, zaś jego zamknięcie ma wpłynąć pozytywnie na ogólne wyniki firmy. Przypomnijmy, że w październiku 2016 roku w Poznaniu, w galerii „Posnania”, INTERSPORT otworzył sklep o powierzchni 870 m2,

Otwarty w październiku 2016 roku sklep INTERSPORT w Poznaniu, w galerii Posnania

Aktualny stan powierzchni handlowej sieci INTERSPORT Polska wynosi 30 820 m2, czyli o 3,5 proc. mniej w stosunku do stanu na dzień 30 stycznia 2017 roku. Obecnie spółka posiada 33 sklepy na terenie całej Polski.

Źródło: INTERSPORT Polska

 

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0