HomePraca

Larix poszukuje Specjalisty ds. marketingu marki VIKING

LARIX – przedsiębiorstwo o ugruntowanej pozycji rynkowej, działające od ponad 20 lat w branży outdoorowo-sportowej. Wyłączny dystrybutor na terenie Polski takich marek jak: Uvex, Odlo, K2, Reusch, Meindl, Killtec, Sea To Summit, Camelbak, Reima, Maximo. Właściciel marki Viking. Poszukuje obecnie osoby na stanowisko: Specjalisty ds. marketingu marki VIKING.

Specjalisty ds. marketingu marki VIKING

Zakres obowiązków:

 • Kompleksowe prowadzenie marki w zakresie szeroko pojętego marketingu oraz PR, w tym m.in.: tworzenie strategii marketingowej i realizacja działań związanych z realizacją tych działań.
 • Kompleksowe prowadzenie marki w mediach społecznościowych (FB, Instagram) oraz strony www marki.
 • Współtworzenie strategicznej wizji rozwoju marki i oferowanej gamy produktowej wraz z Działem Produktu.
 • Realizacje graficzne reklam, materiałów marketingowych, koncepcji VM dla klientów i in.,
 • Koordynacja obecności marki na targach branżowych, festiwalach i innych eventach.
 • Zarządzanie strategią i realizacją kontraktów sponsorskich ze sportowcami, podróżnikami i innymi ambasadorami marki.
 • Współpraca z Brand Managerem i Działem Produktu.

Wymagania:

 • znajomość branży odzieżowej i akcesoriów sportowych, poparta doświadczeniem zawodowym,
 • wykształcenie minimum średnie, mile widziane wyższe kierunkowe (marketing, komunikacja społeczna, zarządzanie, ekonomia, zarządzanie w sporcie),
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku, najlepiej w branży sportowej lub odzieżowej,
 • bardzo dobra znajomości pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point),
 • bardzo dobra znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • doskonała organizacja pracy własnej i zarządzanie czasem, umiejętność nadawania właściwego priorytetu zadaniom,
 • dbałość o szczegóły, skrupulatność,
 • zdolności analityczne, bystrość i rezolutność,
 • autentyczne zainteresowanie sportem i outdoorem.

Firma oferuje:

 • niezbędne narzędzia pracy,
 • swobodę w osiąganiu rezultatów pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego i awansu,
 • atrakcyjne wynagrodzenie.

CV proszę przesyłać na adres: a.nycz@larix.com.pl

——

WYMAGANE DOKUMENTY:

CV oraz list motywacyjny (zgodnie z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.)
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV i liście motywacyjnym.

W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Larix Spółka Jawna prosimy o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Larix Spółka Jawna przez okres najbliższych 12 miesięcy.

Oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycjach 2. i 3. mogą być zawarte w dokumencie CV w następujący sposób:

 • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz liście motywacyjnym w aktualnym procesie rekrutacji.”
 • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Larix Spółka Jawna przez okres najbliższych 12 miesięcy.”

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest firma LARIX Sp. Jawna z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Orzeszkowej 40, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS:  0000072555, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd  Rejonowy w Bielsku-Białej, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP: 547-19-48-356 REGON: 072740844
Inspektor ochrony danych osobowych
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez firmę LARIX Sp. Jawna uprzejmie prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: ado@larix.com.pl

Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (1)  będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (2), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (3), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Larix Spółka Jawna będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (4), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa odrębna zgoda na ich przetwarzanie (5), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

1) Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);
2) Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);
3) Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
4) Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
5) Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Odbiorcy danych osobowych

Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji w zakresie procesu rekrutacji, dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania w drodze umowy powierzenia firmom pośredniczącym w rekrutacji pracowników.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe przetwarzane są do momentu ustania celu, dla którego zostały zebrane lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Prawa osób, których dane dotyczą

Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0