HomeRynek outdoor

INTERSPORT Polska: szacunkowe wyniki po II kwartale

W II kwartale 2016 roku sieć INTERSPORT osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 52.043 tys. zł, co stanowi spadek o 5,8 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 55.252 tys. zł).

Jednocześnie Spółka odnotowała EBITDA na poziomie 418 tys. zł (w II kwartale 2015 roku była na poziomie 2.615 tys. zł); natomiast strata brutto wyniosła 1.541 tys. zł. (w II kwartale 2015 r. Spółka osiągnęła zysk brutto na poziomie 259 tys. zł).

Przychody netto ze sprzedaży towarów i usług w poszczególnych miesiącach kształtowały się następująco:

  • w kwietniu 2016 roku wyniosły 17.280 tys. zł ( + 2,1 proc. r/r),
  • w maju 2016 roku wyniosły 17.738 tys. zł (-7,0 proc. r/r),
  • w czerwcu 2016 roku wyniosły 17.025 tys. zł (-11,6 proc. r/r).

Narastająco, od stycznia do czerwca 2016 roku, łączna wartość przychodów netto ze sprzedaży wyniosła 107.269 tys. zł, czyli o 3,6 proc. mniej, niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (było: 111.264 tys. zł).

Zarząd szacuje, że po I półroczu 2016 roku Spółka osiągnie EBIT na poziomie 436 tys. zł; EBITDA będzie się kształtowała na poziomie około 3.780 tys. zł ; natomiast strata brutto wyniesie około 456 tys. zł. Koszty działalności operacyjnej w I półroczu 2016 roku były niższe o ok 1 proc. tj. 335 tys. zł mniej r/r.

Źródło: INTERSPORT Polska

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0